Ett århundrade vid inflytandets högskola

Bästa läsare,

FSF grundades för 97 år sedan för att ta hand om Finlands universitetsstuderandes internationella relationer. Under årtiondenas lopp har FSF:s representanter ansvarat för de internationella relationerna bland annat vid fredsförhandlingarna i Versailles, där Finland, som stod på förlorarnas sida, inte kunde delta med en officiell observatör. Bland FSF:s internationella kontakter framhävs också balansen mellan den östra och den västra propagandamaskinen under kalla kriget, upplösningen av östblocket och slutligen betydelsen av europeiskt samarbete då Finland anslöt sig som medlem av Europeiska unionen.

Utöver internationella relationer har FSF också tagit hand om studerandes välmående i hemlandet: studenternas hälsovårdsstiftelse grundades redan på 1950-talet för att svara för de studerandes hälsovård. FSF förde med sig konceptet med förmånliga studentbostäder till Finland och stödde de lokala studentkårerna vid grundandet av studentbostadsstiftelser. Förbundet var också en av de första aktörerna i Finland som idkade utvecklingssamarbete.

Den snart hundra år gamla organisationen har många ansikten: Efter styrelsereformen på 60-talet har förbundets styrelse bytts ut varje år och få har suttit längre än två år. Även omsättningen av förbundets arbetstagare har varit livlig. På detta vis har FSF agerat som en fosterförening för åtminstone ett hundratal ambitiösa, unga opinionsbildare.

Alla FSF-aktiva från olika årtionden torde kunna berätta om vilka fantastiska äventyr de fått uppleva inom förbundet, vilka enorma mängder kunskap de fått ta emot under en kort tid och vilka betydelsefulla mänskliga relationer de hittat via FSF. För många innebar lärdomarna från FSF en arbetsplats, för andra en vänskapskrets och för vissa till och med en familj. Det viktigaste genom årtiondena har dock varit verksamheten för studerandes bästa, som framtidens röst i samhället.

Då förbundet fyller hundra år 2021 kommer vi att få se och höra en samling historier utan like om vad som hänt inom förbundet. Genom att följa den här bloggserien kan man få några tidiga smakprov från hundraårshistoriken. Välkommen med på forskningsresan!

Ivriga hälsningar

Katri Korolainen

Ordförande, FSF alumni rf. & SYL100 nämnd

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.