Förbundsmöte i ny universitetsstad

Katri Korolainen. Foto: Valtteri Törmänen

Det här året hölls FSF:s förbundsmöte i Finlands nyaste universitetsstad, Lahtis. Under förbundsmötet sammanträdde ungefär tvåhundra deltagare på FellmanniCampus i stadens centrum 15‒16 november 2019 för att besluta om det kommande årets linjer och personval. 

 

Utöver nästa årets verksamhet uppdaterade förbundsmötet policydokumentet vad gäller utbildningsväg, pensionsfrågor och tillgång till mentalvårdstjänster. Vi arbetar nu för att få gratis preventivmedel åt alla studerande under 29. Verksamhetsplanen lyfter fram som nästa års viktigaste mål en avgiftsfri och åtkomlig utbildning, välmående studerande, bekämpande av klimatförändringen samt förberedning inför FSF:s 100-årsjubileum i 2021. 

 

Vad gäller personvalen hade förbundsmötespraxisen uppdaterats så att ordföranden valdes redan den första dagen. I 2020 kommer förbundet att ledas av 26-årige Tapio Hautamäki vid Aalto-universitetet. På lördag valdes Paula Karhunen (HUS), Johanna Pohjonen (TYY), Paavo Antikainen (TREY), Teemu Virtanen (OYY), Jenni Tuomainen (LYY) och Frans Cederlöf (AUS) till styrelsen. Du kan läsa mer om den nya styrelsen på SYL:s webbsida

 

Efter en paus på fem år återvände jag själv till förbundsmötets värld som dess andra ordförande. Jag har i min tid i fullmäktigestyrelsen och i min egen studentkårs styrelse bekantat mig med förbundsmötets värld under 2007‒2009. I 2010 väntade jag nervöst på om jag skulle bli vald som FSF:s ordförande. Under förbundsmöten 2012‒2014 var jag med som HUS generalsekreterare. Jag har starka minnen av de här åren, och när kallet kom att bli ordförande, behövde jag inte fundera länge. Förbundets flicka är alltid redo! 

 

Efter åratals paus tycktes diskussionskulturen och den ömsesidiga respekten mellan förbundsmötets deltagare ha blivit betydligt bättre jämfört med mina år. Varje tal fick applåder, och deltagarna fäste uppmärksamhet på jämlikheten på ett exemplariskt sätt. Alla band sig vid att skapa ett tryggare rum. Mängden och mångsidigheten av den politiska diskussion var också glädjande. I diskussionen som varade i ett par timmar lyftes fram såväl bättre tillgång till mentalvårdstjänster som universitetsmediers läge. Mötet uppmuntrade alla att bli vänner och bekanta sig med varandra över studentkår- och gruppgränser. 

 

Det var särskilt rörande att lyssna på FSF:s samarbetspartners hälsningar. Den sittande styrelsen och kansliet fick höra så vackert beröm för det goda samarbetet att till och med ordföranden blev lite rörd. Det känns bra att vi mitt uppe i det tuffa intressebevakningsarbetet har funnit tid att skapa förbindelser mellan organisationer och bygga upp vänskapsförhållanden. När målen väl har nåtts är det människorna som blir kvar av åren i studentrörelsen. Därför är det viktigt att vid sidan av alla ärendena i förbundsmötet komma ihåg att lyssna på och lära känna varandra. 

 

Katri Korolainen

Förbundsmötets andra ordförande

FSF:s Ordförande 2011

 

 

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.