Förhöjning av måltidsstödet, men regeringen måste höja ribban

Ställningstagande

Får publiceras 16.9.2020

I denna budgetmangling var det viktigt att höja måltidsstödet, men också nödvändigt. Till följande måste regeringen ta konkreta steg framåt för att förbättra studerandes svaga socialskydd.

I sina budgetförhandlingar beslutade regeringen att höja studenternas måltidsstöd. Staten beviljade ett anslag på 4,2 miljoner euro. Regeringen föreslår också att inte genomföra de ursprungligen diskuterade sysselsättningsåtgärder som skulle ha försvagat studiestödet.

Regeringen beslutade höja måltidsstödet med 0,36 euro från januari 2021. Måltidsstödet är den effektivast riktade studieförmånen och det är viktigt att säkra dess användarvänlighet. Den nya förhöjningen är en viktig handräckning till studenterna. Men regeringen låter fortfarande studenterna själva betala en femtedel av måltidernas prisförhöjning.

– Genom måltidernas prisförhöjning försvinner i praktiken hela nyttan av regeringens tidigare åtgärd med att binda studiestödet till index. Den nu gjorda satsningen på måltidsstödet är viktig, men regeringspartiernas mål att rejält höja studiepenningen känns fortfarande avlägset. Ännu under valet eftersträvade Socialdemokraterna, De Gröna, Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet betydande förhöjningar av studiepenningens nivå. Marins regering kan inte låta detta förbli tomma löften, påpekar FSF:s ordförande Tapio Hautamäki.

Budgetförhandlingarna omfattade viktiga satsningar på ungdomar. FSF uppskattar att regeringen under denna exceptionella tid visar sitt stöd även för ungdomsorganisationer, vars finansiering nu säkras från statens budget under följande budgetår.

 

Mer information:

ordförande Tapio Hautamäki

tapio.hautamaki(a)syl.fi

044 906 5007

 

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.