Från studerande till studerande – Vad får vi för pengarna?

Då man skänker pengar till utvecklingssamarbeten eller andra organisationer är det många som undrar vad pengarna konkret kommer att användas till, och vilket värde ens donation egentligen har. Syftet med FSF:s insamlingskampanj är att samla in medel för att kunna planera och genomföra utvecklingssamarbetsprojekt. För de kommande projekten i Guatemala och Etiopien söker vi också tilläggsfinansiering. Det är bra att komma ihåg att en donation på 1 euro från oss innebär en tilläggsdonation på cirka 9 euro, eftersom projektens självriskandel ligger på kring 10 % (de exakta summorna beror på finansieringen). Då projekten genomförs multipliceras alltså den summa som du donerat ungefär nio gånger, vilket betyder att din donation verkligen har betydelse. Så vad kommer medlen att användas till i de kommande projekten? Jag ger er gärna ett par exempel.

Målet med FSF:s utvecklingssamarbeten är att främja tillgången till utbildning och öka kvaliteten på utbildningen samt öka de studerandes möjligheter att påverka i utvecklingsländer. Ett konkret steg mot att garantera tillgången till utbildning är att avlägsna de ekonomiska hindren. En termin vid ett statligt universitet i Guatemala kostar 12 euro, och finansieringen av terminsavgifter är ett enkelt men viktigt sätt att öka tillgängligheten. Om man dumpade en 12 euros terminsavgift på en finländsk studerande skulle det inte vara ett stort problem för många, men i Guatemala är situationen annorlunda. Med en summa som för oss är relativt liten kan vi på ett betydande sätt förändra livet för en studerande genom att ge hen en möjlighet att investera i det mest värdefulla kapital den här världen kan erbjuda: mänskligt kapital.

Antalet universitetsstuderande med funktionsnedsättningar ökar i utvecklingsländerna. I Finland har vi vant oss vid tillgängliga byggnader och vid att vår välfärdsstat stöder personer med funktionsnedsättningar så att de är jämlika med andra studerande. I Finland har vi säkert mycket kvar att förbättra i det här avseendet, och var och en av oss kunde fundera över hur vi skulle klara av att studera om vi inte såg den här texten, eller om vi inte hade funktionsdugliga händer att skriva tenter med. I många universitet i Etiopien saknas redskap som stöder inlärningen, såsom skärmläsningsprogram som omvandlar text på dataskärmen till syntetiskt tal eller bandspelare för att spela in anteckningar från föreläsningar. För 100 euro kan man skaffa en bandspelare åt en synskadad studerande. Alla synskadade studerande har inte ens en vit käpp som fungerar som hjälp för känseln och möjliggör en så enkel sak som att kunna röra sig självständigt. För bara 10 euro kan man förse en synskadad studerande med en vit käpp.

Hjälpredskap är dock inte den enda hjälp som behövs, eftersom jämlikhet endast kan uppnås genom ökad medvetenhet. För 30 euro kan man finansiera en inklusivitetsutbildning i funktionsnedsättningsfrågor för medlemmar av studentorganisationen. Det är också viktigt att stärka självkänslan hos studerande med funktionsnedsättningar så att de efter att projektet har avslutats kan fortsätta sitt viktiga arbete med att främja jämlikhet. För 50 euro kan vi erbjuda en två dagar lång ledarskapsutbildning för ledare i studentorganisationer för funktionsnedsatta studerande. Det är en liten summa för en utbildning som har långvariga effekter.

Jag hoppas att de här exemplen på ett konkret sätt belyser vad projekten kommer att omfatta. Sporrade av de här exemplen utmanar jag härmed alla att fundera på vad du använder till exempel 12 eller 50 euro på i månaden. Det kan vara din interneträkning, en månads cafébesök eller en ny skjorta. Härnäst utmanar jag dig att fundera på om studerande i Finland har goda medborgarfärdigheter, och hur det står till med frågor om funktionsnedsättningar i Finland. Själv upplever jag att vi fortfarande har mycket kvar att göra även i Finland, men jämfört med utvecklingsländer har vi det riktigt bra ställt. Som tredje sak utmanar jag dig att fundera på vad du kunde göra för att stärka högskolestuderande i utvecklingsländer. Ett förslag: donera en för dig lämplig summa till kampanjen. Kanske gav texten dig lust att erbjuda en ung person möjligheten att studera vid en högskola för endast 12 euro.

Aada Willberg
Magisterstuderande inom nationalekonomi
KENKKU-medlem
Åbo Akademi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.