FSF är större och mer inflytelserik än sin storlek: Lobbying i Europa

En av hörnstenarna i FSF:s internationellt påverkansarbete är två resor till Bryssel per år. Vanligtvis reser en eller två styrelsemedlemmar och en sakkunnig i EU-intressebevakning dit. I höst reste jag med Petteri Heliste som ansvarar för EU-frågor i FSF:s styrelse. Vi avreste måndagskvällen den 15 oktober efter en strategidag på FSF:s kansli, men den här gången hade vi lyckligtvis sällsynta direktflyg till och från Bryssel.

I Bryssel reserverar vi vanligen tre hela arbetsdagar för att lobba. Vi stämmer 15–20 träffar med politiker och intressegrupper, beroende på deras tidtabell. Våra arbetsdagar börjar cirka kl. 8 och slutar mellan kl. 20 och 22. Exempelvis har många ledamöter av Europaparlamentet (som också kallas Europaparlamentariker; MEP = Member of the European Parliament) en så full kalender att vi stämmer frukostträffar med dem, medan representanter för intressegrupper gärna äter middag med oss i stället för att ha ett snabbt möte. Lobbyresornas höjdpunkt är dock att besöka Europaparlamentet, och vi reserverar mest tid för de här besöken. På FSF är vi stolta över hur goda kontakter vi har med finländska Europaparlamentariker och vi är tacksamma för att de alltid har tid för oss, även om de bara skulle hinna ta en snabb kopp kaffe med oss mellan två möten. Europaparlamentets byggnad är labyrintisk men absolut värd ett besök. Det är ett myller av människor när Europaparlamentariker, tjänstemän för politiska grupper, assistenter, praktikanter och besökare snabbt går från ett möte till ett annat.

Av intressegrupperna är det förstås viktigast och naturligast för oss att träffa vår paraplyorganisation European Students’ Union. Vi försöker också träffa så många finländska representanter för staten, arbetsmarknadsorganisationer och utbildnings- och medborgarorganisationer som möjligt. I år har vi dessutom förbättrat våra relationer med internationella utbildningspolitiska organisationer, såsom European Universities Association.

Hur främjar det här FSF:s intressebevakning?

Det är ingen hemlighet att våra resor till Bryssel är en stor satsning för FSF både vad gäller budget och arbetstid. Resorna är värda den satsningen, eftersom vi under vårt tredagars besök utför ett halvårs lobbning på en gång. Dagarna är långa och vi har bråttom, men intressebevakning fungerar alltid bäst ansikte mot ansikte.

Såsom alltid, fick vi även i höst många förstahandsuppgifter om beslutsfattandet inom EU och politiska realiteter. Vi lyckades komma överens om tidsplaner för budgetar och innehåll i det europeiska utbildningsområdet. Dessutom hade vi just utarbetat mål för FSF:s EU-valplattform så vi kunde berätta om våra mål för Europaparlamentsvalet såväl för politiker som intressegrupper. På våra möten vill vi betona att FSF främst är en expertorganisation i internationella utbildningspolitiska frågor så vår valplattform avspeglar de utbildningsbehov som finns i samhället.

Fast det vanligtvis är bara två eller tre personer från kansliet som reser till Bryssel, arbetar vi för att förbättra nätverk för hela FSF:s kansli. Vi delar uppgifter om våra resor med hela kansliet på förhand och funderar på aktuella frågor som vi kan diskutera med våra intressegrupper så att alla sektorer har så mycket utbyte av resans informationsinsamling som möjligt.

FSF är större och mer inflytelserik än sin storlek

Jag måste erkänna att det känns konstigt att hitta sig själv på andra sidan bordet på ett lobbymöte. År 2015 jobbade jag som praktikant på Europaparlamentet totalt sju månader och fick ovärderlig erfarenhet av EU:s verksamhet och politiskt påverkansarbete. Jag observerade noggrant politiker, tjänstemän och lobbare i sitt arbete. Nu får jag själv använda de inlärda kunskaperna som sakkunnig på FSF.

Jag rekommenderar alltid alla studerande som jag träffar att de tar chansen när internationella möjligheter uppstår. Utbyten och praktik vidgar vyerna och breddar vår kompetens i en kort tid, och vi förstår fördelarna med dem först efteråt. Utan erfarenhet av FN eller Europaparlamentet skulle jag troligen inte sitta här på FSF:s kansli och skriva det här blogginlägget och få uppleva de här krävande men givande arbetsresorna.

Nu och i framtiden kommer studentrörelsen att behöva internationella experter som förstår hur EU påverkar den finländska utbildningspolitiken. Våra gränser för påverkan förflyttar sig från den finska lagstiftningen till allt längre bort så studentrörelsen ska kunna möta de här behoven.

Jag hoppas att det här blogginlägget förklarade lite vad FSF:s internationella intressebevakning handlar om. Internationellt påverkansarbete är inte mer mystiskt än nationellt påverkansarbete men det kräver mer vilja och fler resurser. Det är hårt, intensivt och mångsidigt och utgör kärnverksamhet för en stark studentrörelse.

P.S. Om du vill veta mer, får du gärna kontakta oss!

Maria Nyroos

Sakkunnig i internationella ärenden och EU-intressebevakning

maria.nyroos@syl.fi

tfn 040 75 39 099

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.