FSF och SAMOK: Försörjartillägget är en investering i framtidens ekonomi

Meddelande

21.4.2017

 Finlands regering samlas i början av nästa vecka för halvtidsöverläggning. Under halvtidsöverläggningarna utvärderas hur målsättningarna i regeringsprogrammet uppfyllts och regeringen kommer överens om åtgärderna för de följande två åren. FSF och SAMOK påminner om att nedskärningar som drabbar utbildning och framtida arbetstagare inte hjälper bygga en hållbar framtid för Finland.

För att konkretisera det här skapar studentorganisationernas styrelser en dystopisk framtidsbild utanför Villa Bjälbo måndag 24.4 kl. 8. Vad händer om vi inte ändrar riktning? Vad händer om regeringens nedskärningar fortsätter drabba unga generationer, om studerande i framtiden utsätts för nya åtstramningar? Kommer dagens och kommande studerande att demonstrera på gatorna fortfarande årtionden senare?

I regeringsprogrammet år 2015 gjordes omfattande nedskärningar i både utbildningsfinansiering och studerandes utkomst. De här nedskärningarna drabbar i värsta sådana som redan har låga inkomster, till exempel studerande med barn. Undersökningar visar att låga inkomster gör det svårare att kombinera familj och studier samt gör att studierna drar ut på tiden. Dessutom utgör det för många ett hinder att få barn under studietiden. Försörjningskvoten i samhället försämras ytterligare när unga skjuter upp familjebildning.

För att åtgärda det här föreslår FSF och SAMOK att ett tillägg för försörjare införs i studiestödet. Ett försörjartillägg på 100 euro i månaden skulle öka utgifterna för studiestödet med cirka 14 miljoner. Ett studiestöd med försörjartillägg skulle möjliggöra heltidsstudier för de 20 000 studerande med barn som lyfter studiestöd även efter studiestödsnedskärningarna. Finland är det enda nordiska landet vars studiestödssystem inte beaktar familjebildning.

 

Följ måndagens evenemang:

www.facebook.com/SYL.FIN
www.facebook.com/SAMOK.FIN

 

 

Mer information:

 

Riina Lumme
Ordförande, Finlands studentkårers förbund (FSF)
riina.lumme@syl.fi

 

Anni Koivisto

Ordförande, Finlands studerandekårers förbund SAMOK

anni.koivisto@samok.fi

 

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.