FSF och SAMOK tackar riksdagen för att ha tryggat en lyckad utvidgning av SHVS!

Pressmeddelande 20.12.2019

Får publiceras

 

Riksdagen beslutade i plenum att bevilja Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) 1,4 miljoner av statsbudgetens oallokerade medel för utvidgningen av SHVS hälsovårdstjänster till yrkeshögskolestuderande. Medlen ska användas för att under år 2020 förbereda utvidgningen.

”Vi är enormt tacksamma att riksdagen inser hur viktig en studerandehälsovård av hög kvalitet är och att riksdagen varit mån om att den här betydande reformen ska lyckas”, gläder sig Finlands studentkårers förbunds (FSF) ordförande Sanni Lehtinen.

Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019) stiftades våren 2019. I och med den nya lagen kommer SHVS tjänster att från och med 2021 vara tillgängliga för alla högskolestuderande. Reformen förbättrar jämlikheten mellan högskolestuderande och stärker SHVS ställning som producent av tjänster för studerandehälsovården.

I samband med beredningen av lagen beräknades prislappen för engångsinvesteringarna som utvidgningen medför ligga på cirka 5,9 miljoner euro. Under den fortsatta beredningen preciserades summan till cirka 4,4 miljoner euro då planerna blev mer detaljerade.

SHVS har redan tidigare erhållit 3 miljoner euro av dessa 4,4 miljoner som reservationsanslag. Med den här tilläggsfinansieringen om 1,4 miljoner euro kan SHVS bland annat att skaffa mobila munvårdsenheter för att kunna föra tjänsterna till studerandena.

SHVS är en stiftelse utan vinstsyfte och har därmed inga egna tillgångar för att täcka investeringarna. Studentrörelsen har i enad front aktivt arbetat för att få investeringarna som saknas inkluderade i statsbudgeten.

”Den statliga tilläggsfinansieringen är ytterst viktig för att SHVS tjänster i och med utvidgningen ska utgöra en ändamålsenlig helhet av hög kvalitet. Å studerandes vägnar tackar vi varmt de riksdagsledamöter som tillsammans med oss arbetat för det här”, säger Iiris Hynönen, ordförande vid Finlands studerandekårers förbund – SAMOK.

 

Mer information

Sanni Lehtinen, ordförande, Finlands studentkårers förbund rf

044 906 5007, sanni.lehtinen@syl.fi

Iiris Hynönen, ordförande, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf

050 389 1000, iiris.hynonen@samok.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.