FSF OCH SAMOK: UNGDOMAR OCH STUDENTER MÅSTE FÅ MER ÄN BETALARENS ROLL I SAMHÄLLET

Den 3 juni publicerades Finlands nya regeringsprogram som resultat av regeringsförhandlingar ledda av Antti Rinne. Programmet styr den finska politiken under de kommande fyra åren. Riktlinjerna ger hopp för högskolestuderande, men på basis av partiernas valprogram förväntade sig studentrörelsen större satsningar särskilt på studenters utkomst.

“I regeringsförhandlingsparternas valprogram fanns en nästan enhällig beredvillighet att höja studiepenningen med tiotals euro. Det är en stor besvikelse att dessa löften inte uppfylldes i förhandlingsresultatet. I det slutliga regeringsprogrammet fick studenterna och den unga generationen ge vika för pensionärerna. Man har heller inte gjort någon nivåhöjning. Upprätthållandet av befolkningens kunskaper och lika möjligheter till heltidsstudier kräver också ett adekvat socialt skydd för studenterna, säger Sanni Lehtinen, ordförande för FSF.

“Studenterna måste vara en del av socialskyddets reform från början. Vi måste se till att unga människor tilldelas mer än bara betalarnas status i samhället. Regeringsprogrammet måste uppfylla sitt löfte om rättvisa mellan generationerna. Dagens studenter kan inte vänta på framsteg i socialskyddsreformen, insatser behövs genast!”, kräver SAMOKs ordförande Iris Hynönen.

Det finns många bra förändringar i regeringsprogrammet ur studenters synvinkel: indexering av studiepenning, en ökning av försörjarförhöjningen med 25 euro för att bibehålla studiestöd, en årlig ökning på 20 miljoner euro i grundläggande finansiering av universiteten, samt fullskalig implementering av universitetens och högskolornas indexförhöjningar med 40 miljoner index under hela regeringsperioden. Satsningar på utbildningsrelaterad jämställdhet i form av en tillgänglighetsplan är också välkomna.

”Kostnadsfri examensutbildning är en grundläggande pelare i det finska samhället och det är fint att denna uttryckligen förankrats i regeringsprogrammet. Principen om kostnadsfrihet bör även återinföras för studenter från utanför EU- och EES-länderna. Detta är en viktig förutsättning för ett tillgängligt utbildningssystem”, konstaterar Iris Hynönen.

”Vid sitt morgonmöte uppmanade Antti Rinne eleverna att delta i förberedelserna av socialskyddsreformen. Vår expertis är tillgänglig för regeringen även i övriga frågor som rör studenter. Vi ser fram emot ett konstruktivt samarbete med den framtida regeringen!”, hoppas Sanni Lehtinen.

Ytterligare information:

Ordförande Sanni Lehtinen (FSF), tfn 044 906 50 07, sanni.lehtinen@syl.fi

Ordförande Iiris Hynönen (SAMOK), tfn 050 389 10 00, iiris.hynonen@samok.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.