FSF och SAMOK vädjar till FPA, Skatteförvaltningen och undervisnings- och kulturministeriet: Gör möjligheten till take-away-studentluncher permanent

Finlands studerandekårers förbund (SAMOK) och Finlands studentkårers förbund (FSF) vädjar till Folkpensionsanstalten, Skatteförvaltningen och undervisnings- och kulturministeriet att take-away-försäljningen av studentluncher och möjligheten att köpa två portioner åt gången införs permanent. Undantagen i fråga om köp av studentluncher infördes i början av coronapandemin och för närvarande är det meningen att de ska upphöra i slutet av juli i år.

Undantagen för försäljningen av studentlunch som take-away har i alla avseenden upplevts som utmärkta möjligheter och bland de studerande har det på bred front önskats en fortsättning av dem. Högskolestudierna har förändrats till följd av pandemin och det är värt att bevara de nya handlingssätten. Samtidigt kan man främja de studerandes ork och goda kostvanor på ett mer verkningsfullt sätt än tidigare och också svara på studerandenas önskemål.

Under coronakrisen sjönk studentrestaurangernas omsättning till under hälften, och just nu kastar den kraftiga inflationen och de ökade produktionskostnaderna till följd av kriget i Ukraina en skugga över verksamheten. En möjlighet till take-away skulle vara till betydande hjälp för studentrestaurangernas lönsamhet. Bland studentrestaurangerna finns företag som ägs av studerandesamfund samt självständigt verkande företag av mycket varierande storlek.

FSF och SAMOK anser att det finns starka skäl att göra de undantag som gällde under coronatiden permanenta. Undantagstidernas inverkan på de studerandes ork och studieförmåga samt på förutsättningarna för studentrestaurangernas verksamhet är betydande.
kompetens är.

Emmi Lainpelto
Ordförande
Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf
emmi.lainpelto@samok.fi
050 389 1000

Konstantin Kouzmitchev
Ordförande
Finlands studentkårers förbund (FSF) rf
konstantin.kouzmitchev@syl.fi
044 906 5007

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.