FSF: Regeringen glömde morgondagens aktörer vid ramförhandlingarna – studerande förtjänar bättre 

Ställningstagande 30.4.2021

Regeringen ignorerade psykiska hälsokrisen bland studerande vid ramförhandlingarna. Regeringen gjorde inga nedskärningar i utbildningen, men det är en klen tröst. Studerande förväntade sig något annat av regeringen, som säger sig ha en positiv inställning till utbildningen.

Studerande är mycket besvikna på resultatet av Marins regerings utdragna ramförhandlingar. Högskolestuderande nämndes ännu en gång inte vid regeringens presskonferens. FSF är frustrerad över regeringens oförmåga att bemöta studerandes oro över otillräcklig försörjning och psykiska hälsokrisen. Fast regeringen gör inga nedskärningar i utbildningen och de studiesociala förmånerna i den nya anslagsramen, kräver studerandes försörjning och välbefinnande satsningar omgående.

”De tillfälliga lättnaderna i studiestödet måste göras permanenta, eftersom studerandes situation var svår redan före coronan och kommer att förbli svår. Det finns fortfarande ett skriande behov av att höja studiepenningen”, påpekar FSF:s ordförande Annika Nevanpää.

Regeringen kastade bort möjligheten att stödja studerande i den svåra situationen. Studerandes otillräckliga försörjning är på många sätt en faktor som bromsar upp studierna och avsevärt försämrar studerandes välbefinnande. Att höja studiepenningen, att öka antalet studiestödmånader och att underlätta villkoren för studiestödet skulle ha hjälpt tusentals studerande i nöd. En tillräcklig försörjning är en av de viktigaste faktorerna för studerandes välbefinnande. Satsningar på studerandes försörjning är framför allt satsningar på studerandes välbefinnande.

Studerandes välbefinnande är historiskt lågt, men ännu en gång faller studerande mellan stolarna i de mentalvårdsåtgärder som regeringen föreslår. Psykiska hälsokrisen fortsätter och fördjupas. Det har uppskattats att genomförandet av terapigarantin skulle bidra till att 7 500 personer årligen lyckas ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Detta skulle medföra besparingar på uppskattningsvis 340 miljoner euro för den offentliga ekonomin. Avgiftsfri psykoterapiutbildning bordlades också trots att det råder brist på psykoterapeuter. FPA:s rehabiliteringssystem och stöd utvecklas, men konkreta och akuta åtgärder saknas.

Att satsa på utbildning är en utmärkt och framtidsinriktad coronastimulans. Inga satsningar på utbildning ger en sorglig bild av den finländska positiva inställningen till utbildning. Regeringen hade en chans att återställa respekten för utbildning och täcka underskottet i universitetens finansiering.

”Uppenbarligen fick satsningar på högskoleutbildningen ge vika för avskedsmiljoner till ohållbar energiproduktion som hör till en förgången tid”, konstaterar ordförande Nevanpää.

Regeringens ramförhandlingar lämnade studerande tomhänta. Vi förväntade oss mer av regeringen, som säger sig ha en positiv inställning till utbildningen. Studerande förtjänar bättre.

 

 

Mer information:

FSF:s ordförande Annika Nevanpää

annika.nevanpaa(a)syl.fi

tfn 044 906 5007

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.