FSF, SAMOK, SAKKI OCH GYMNASISTERNA: STUDERANDENAS MÖJLIGHETER ATT RESA MED TÅG SKA SÄKERSTÄLLAS

Under ett informationstillfälle den 9 augusti presenterade trafik- och kommunikationsminister Anne Berner regeringens planer på att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens i början av 2020-talet. Finlands studentkårers förbund, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK, Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund – SAKKI rf och Finlands Gymnasistförbund rf kräver att man i beredningen av konkurrensutsättningen ska beakta minoritetsgrupper med låga inkomster, till exempel studerande, värnpliktiga och pensionärer, och deras nuvarande ställning som specialgrupper i prissättningen av tågbiljetter.
”Att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens skulle medföra många möjligheter: i framtiden kunde det vara smidigare att förflytta sig för arbete och studier i och med konkurrensen samt landskapens och stadsregionernas rätt att ordna järnvägstrafik. I samband med reformen måste man dock se till att det fortsättningsvis är ekonomiskt möjligt för studerande och andra grupper med låga inkomster att resa med tåg. Det borde ingå i konkurrensutsättningens villkor att erbjuda förmånliga biljetter för specialgrupper med små inkomster”, konstaterar ordförandena.