FSF, SAMOK, SAKKI OCH GYMNASISTERNA: STUDERANDENAS MÖJLIGHETER ATT RESA MED TÅG SKA SÄKERSTÄLLAS

Under ett informationstillfälle den 9 augusti presenterade trafik- och kommunikationsminister Anne Berner regeringens planer på att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens i början av 2020-talet. Finlands studentkårers förbund, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK, Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund – SAKKI rf och Finlands Gymnasistförbund rf kräver att man i beredningen av konkurrensutsättningen ska beakta minoritetsgrupper med låga inkomster, till exempel studerande, värnpliktiga och pensionärer, och deras nuvarande ställning som specialgrupper i prissättningen av tågbiljetter.
”Att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens skulle medföra många möjligheter: i framtiden kunde det vara smidigare att förflytta sig för arbete och studier i och med konkurrensen samt landskapens och stadsregionernas rätt att ordna järnvägstrafik. I samband med reformen måste man dock se till att det fortsättningsvis är ekonomiskt möjligt för studerande och andra grupper med låga inkomster att resa med tåg. Det borde ingå i konkurrensutsättningens villkor att erbjuda förmånliga biljetter för specialgrupper med små inkomster”, konstaterar ordförandena.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.