FSF: Tack regeringen, utbildning är den bästa vägen ut ur coronakrisen! 

Meddelande

Fritt för publicering 3.6.2020

 

FSF gläds över tilläggsbudgetpropositionens satsningar på utbildning och studerandenas hälsa.  

Finlands regering offentliggjorde i går årets fjärde tilläggsproposition i vilken viktiga satsningar på utbildning och studerandenas hälsa och välbefinnande föreslås. 

Regeringen föreslår att antalet startplatser vid högskolorna utökas med 4 800 platser. Av dessa gäller 2 600 universiteten. För utökningen av startplatserna föreslås 124 miljoner euro.  Utökningen av startplatser är ett viktigt led i att minska anhopningen av sökande till högskolorna. Avsikten är att en del av platserna ska tas i bruk redan i höst. Högskolorna och undervisnings- och kulturministeriet förhandlar om hur platserna ska fördelas. FSF anser att det är särskilt viktigt att universiteten lägger till eventuella extra startplatser i höst, speciellt för studerande som står i kö för en plats efter inträdesproven.

Den öppna högskoleutbildningen har en viktig roll i kompletterandet av kompetensen framför allt för dem som har fått lida på grund av coronakrisen. FSF tycker att det är bra att tillgången till utbildning ökar genom att avgifter tas bort till exempel för dem som står utanför studier och arbetsliv genom satsningar på 10 miljoner euro. Den primära vägen att bli examensstuderande är alltjämt via den normala antagningen av studerande. Därutöver föreslås 20 miljoner euro gå till kompetensutveckling och digitala tjänster för livslångt lärande för personer i arbetsför ålder.

Studerandena har varit psykiskt och socialt belastade på grund av konsekvenserna av coronaviruset. Förslaget att rikta 6 miljoner euro till högskolorna och till SHVS för att stödja studerandenas hälsa kommer därför väl till pass. Det är framför allt mycket viktigt att satsa på mentalvårdstjänster.

”Vi är övertygade om att satsningar på utbildning är den bästa vägen ut ur coronakrisen. Det känns bra att regeringen har bestämt sig för att satsa på utbildning och på studerandena”, säger Tapio Hautamäki, ordförande för FSF.

De föreslagna satsningarna svarar mot det kritiska behovet av att öka antalet studerande vid högskolorna och ge stöd för att trygga studieförmågan. FSF förväntar sig beslut om att höja måltidsstödet för studerande av budgetmanglingen i augusti. Grundförutsättningarna för studerandena måste hållas i skick under undantagstillståndet och även efter det.

 

Mer information: 

ordförande Tapio Hautamäki 

044 906 5007, tapio.hautamaki@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.