FSF:s förbundsmöte arrangeras på distans 12–13.11.

Pressmeddelande 5.11.2020

 

Får publiceras

 

Finlands studentkårers förbunds (FSF) två dagar långa förbundsmöte arrangeras för första gången på distans 12–13 november. Förbundsmötet är FSF:s högsta beslutsfattande organ. Mötet väljer en ny ordförande samt sex styrelsemedlemmar till förbundets styrelse 2021. Utöver det drar förbundsmötet upp linjerna för nästa årets mål och verksamhet samt uppdaterar FSF:s policydokument, som styr hela förbundets påverkansarbete. 

Alla 14 studentkårer är representerade vid förbundsmötet. Tillsammans representerar de cirka 130 000 universitetsstuderande. Studentkårerna utser totalt 139 ordinarie förbundsmötesdelegater och sammanlagt deltar nästan 300 personer i mötet.

Mötet börjar på torsdag klockan 9.30 och fortsätter på fredag kl. 10.00. Ordförandevalet hålls vid förbundsmötet på torsdag, val av styrelse hålls på fredag. Medierna informeras om valresultatet så fort som möjligt efter att valen är över. Tre personer kandiderar för posten som ordförande i år: Annika Nevanpää (TREY), Aleksi Sandroos (VYY) och Teemu Virtanen (OYY). 

För närvarande finns det fem kandidater som studentkårerna nominerat och en kandidat nominerat av en politisk grupp för de övriga sex styrelseposterna. Styrelsekandidaterna är Ville Jäppinen (TREY), Konstantin Kouzmitchev (Samlingspartiets studenter), Riku-Petteri Kyllönen (HUS), Akseli Rouvari (HUS), Camilla Saarinen (TYY) och Saara Tenhovuori (ISYY). Kårerna kan nominera kandidater ända fram till själva valet under förbundsmötet. Bekanta dig närmare med kandidaterna på FSF:s webbplats på adressen https://syl.fi/sv/kandidaterna-for-fsfs-styrelse-och-ordforande-2021/.

Studentrörelsen har sedan länge talat för kraftiga klimatåtgärder. Nu vill FSF göra främjandet av klimatåtgärder till en del av FSF:s officiella linje. FSF:s ordförande Tapio Hautamäki konstaterar: “Klimatkrisen är det största hotet mot vårt samhälle just nu, och därför är den också ett grundläggande hot mot studerande. Studentrörelsen har alltid drivit samhällelig förändring. Vi har alla möjligheter att driva förändringen i rätt riktning även vad gäller den här frågan. Jag ser fram emot diskussionen på förbundsmötet.” 

 

Media är välkomna att följa med förbundsmötet under båda dagarna via direktsändningen på FSF:s YouTube-kanal.

Intervjuer ges huvudsakligen under lunchpauserna (to. kl. 12-13 och fr. kl. 13-14) samt efter att mötet avslutats. Kontakta den kommunikationssakkunnige vid FSF gällande intervjuer (siiri.nousiainen@syl.fi, tfn 041 515 2228).

 

FSF:s förbundsmöte sänds direkt som webbsändning på FSF:s Youtubekanal på adressen https://www.youtube.com/c/sylvideot. Hashtaggen som används på sociala medier är #SYLliittari och #StudentsOfFinland.

 

Ytterligare information:

 

Generalsekreterare Sonja Raitamäki, tfn 040 741 1251

Ordförande Tapio Hautamäki, tfn 044 906 5007

Under förbundsmötet nås vi bäst via vår kommunikationssakkunnige Siiri Nousiainen, tfn 041 515 2228

 

E-postadresserna är i formen fornamn.efternamn@syl.fi

Förbundsmöteshandlingarna finns på adressen: https://syl.fi/sv/events/forbundsmote/

I materialet på nätet finns även en mer detaljerad tidtabell och föredragningslista.

 

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.