FSF:s hälsning till ramförhandlingarna: rimlighetens gräns har redan överskridits

Finlands regering sammanträder nästa vecka vid ramförhandlingarna för att förhandla om planen för de offentliga finanserna. I medierna har man talat om att balansera statsfinanserna med upp till tre miljarder euro. Finlands studentkårers förbund (FSF) kräver rimlighet av regeringen: de studerande ska lämnas utanför de ytterligare nedskärningarna. Även SHVS resurser ska tryggas.

”De studerande har redan drabbats orimligt hårt av regeringens anpassningsåtgärder. Anpassningen av de offentliga finanserna kan inte basera sig på nedskärningar av framtiden”, säger ordföranden Akseli Tiitta.

De nedskärningar i bostadsbidraget som trätt i kraft drabbar allvarligt de studerande, eftersom de innebär en minskning med nästan en femtedel av de studerandes utkomst fram till 2027. Dessutom håller indexfrysningen av studiepenningen studiepenningens på en otillräcklig nivå, och höjningen av statsborgen för studielån driver de studerande ännu djupare in i skuldgropen. Eventuella ytterligare försämringar av de studerandes utkomst skulle oundvikligen synas i en ökad användning av utkomststöd.

”Rimligheten har också glömts bort när man justerat finansieringen av de högskolestuderandes studerandehälsovård, som inte har motsvarat ökningen av antalet studerande, servicebehovet och de allmänna kostnaderna”, fortsätter Tiitta.

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS), som är den bästa partnern för den studerandes hälsa och välbefinnande, står i år inför utmaningar utan motstycke när man försöker vårda studerande på en alltför knapp finansieringsbas. Stiftelsens finansiering per studerande minskar och varken inflationen eller det ökade antalet studerande har beaktats. För att svara på kostnadsökningen skulle stiftelsen ytterligare behöva statlig finansiering på ca 6,6 miljoner euro.

Den del av finansieringen som studerandena betalar för sin hälso- och sjukvård håller redan på att stiga, eftersom antalet högskolestuderande som betalar hälsovårdsavgift har uppskattats i underkant vid beredningen av budgeten. De studerande kommer alltså för sin del att stärka SHVS:s finansiering i förhållande till budgeten. FSF förutsätter nu därför samma sak av staten.

”Vi önskar regeringen vishet i ramförhandlingarna och påminner om att de studerandes utkomst och hälso- och sjukvård redan har överskridit rimlighetens gräns. De studerande kan inte än en gång bli föremål för anpassningar trots det ekonomiska trycket”, sammanfattar Tiitta.

Mer information:

Akseli Tiitta
Ordförande
044 906 5004
akseli.tiitta@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.