FSF:s klimatnätverk: Alla campusar måste övergå till veganska studerandemåltider

IPCC:s rapport år 2022 är alarmerande. Med dagens utsläppsminskningar är vi på väg mot tre graders uppvärmning fram till år 2100, trots att den kritiska gränsen anses vara 1,5 grader. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO orsakar djurproduktionen cirka 15 procent av alla av människor orsakade utsläpp som värmer upp klimatet. Enligt slutrapporten för statsrådets RuokaMinimi-projekt orsakar kött- och mjölkprodukter sammanlagt 65 % av de finska kostvanornas klimatpåverkan. Genom att servera veganmat till de studerade kan universiteten alltså effektivt minska sina utsläpp.

I Livsmedelsverkets kostrekommendationer konstateras att omsorgsfullt sammansatt vegankost lämpar sig för alla åldrar. I kostrekommendationerna för vuxna framhävs tillskott av mer grönsaker i kosten samt begränsning av köttprodukter. Mångsidig vegansk kost är också att rekommendera ur hälsosynpunkt.

Som vetenskapligt samfund är vår plikt att fungera som föregångare i att tillämpa vetenskapliga forskningsdata i praktiken. FSF och många studentkårer har vidtagit åtgärder för att övergå till växtbaserade måltider vid sina evenemang. FSF har också i sina värden bundit sig till att fungera som en föregångare och byggare av en hållbar framtid. Nu måste studentrörelsens och vetenskapsgemenskapens krav på klimatåtgärder verkställas på bred front i hela universitetsgemenskapen.

Campusrestaurangerna verkar under Fpa:s måltidsstöd och Fpa:s kriterier och rekommendationer har stor betydelse för i vilken riktning studerandemåltiderna utvecklas. Fpa:s kostrekommendation för högskolestuderande förpliktar inte till att servera animaliska matvaror i restauranger som serverar endast vegetarisk kost. I rekommendationen finns dock ett omnämnande om att det i närheten av en campusrestaurang som serverar endast vegansk mat måste finnas en campusrestaurang som serverar blandad kost. Motiveringen för servering av blandad kost är sannolikt att erbjuda jämlika måltider exempelvis för personer som följer en specialkost. Kravet på att det i närheten av veganska restauranger måste finnas en restaurang som serverar blandad kost försätter restauranger som serverar klimathållbara måltider i en svagare ställning jämfört med andra restauranger.

Fpa strävar efter att främja en hälsosam och hållbar kost genom sina rekommendationer. Att främja en animalisk kost verkställer dock inte målen för hållbarhet. Tillgången till specialkost vid campusrestauranger måste fortfarande säkras, men i stället för att servera vegansk kost som specialdiet måste tyngdpunkten flyttas till att prioritera vegansk mat. Fpa:s kostrekommendationer måste ändras till att främja vegansk mat genom att ta bort omnämnandena om kraven på restauranger som serverar blandad kost.

FSF:s klimatnätverk kräver att alla våra campusrestauranger övergår till att servera vegansk mat, så att vi i universitetsgemenskapen kan fungera som föregångare i åtgärderna mot klimatförändringen samt främja utsläppsminskningskrav på nationell och EU-nivå. Som gemenskap bär vi ansvar för en bättre framtid och skjuter inte över ansvaret för klimatåtgärder till individen.

FSF:s klimatnätverk är en oberoende aktör som kräver ambitiösa klimatåtgärder och består av:

Ordförande: Liina Korkiamäki (JYY)
Suvi-Tuuli Ryhänen (LTKY)
Tiitu-Lotta Paju (OYY)
Julia Kerkelä (LYY)
Oskari Hakala (JYY)
Silja Kallio (HUS)
Mari Van Den Berg (TYY)
Laura Koivisto (VYY)
Hanna Vähävuori (TREY)
Katja Karjalainen (LYY)

Mer information:
Liina Korkiamäki
Ordförande för FSF:s klimatnätverk
liina.korkiamaki@jyy.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.