FSF:s klimatnätverk: Överkonsumtion hotar hela samhället

Förra året inföll Världens överkonsumtionsdag den 2 augusti. Finlands egen överkonsumtionsdag infaller däremot redan i början av året: år 2023 inföll dagen den 31 mars. På överkonsumtionsdagen har människans ekologiska fotavtryck överskridit planetens bärkraft. Det är otroligt att enbart Finland, ett land med cirka 5,6 miljoner invånare, i proportion till befolkningens storlek förbrukar hela planetens naturresurser på bara tre månader.

Det är allmänt känt att överkonsumtion är ett allvarligt problem. Våra konsumtionsmönster påskyndar klimatförändringen och förlusten av den biologiska mångfalden, vilket i sin tur påverkar exempelvis förstörelsen av arternas livsmiljöer, smältningen av arktiska glaciärer och utsatta människors försörjningsmöjligheter och rättigheter. Att den rikare delen av världens befolkning konsumerar okontrollerat och köper nytt på bekostnad av miljön och de sämre lottade förvärrar den kris som klimatsektorn för närvarande befinner sig i.

Ett tillväxtbaserat ekonomiskt tänkande kräver att vi frångår slit-och-släng-kulturen. Planeten har inte tillräckligt med naturresurser för all framtid och vi kan inte producera nya resurser i all oändlighet. Då cirkulär ekonomi bygger på att återanvända material istället för att köpa nytt kan exempelvis dess metoder ge värdefulla och viktiga lösningar på det överkonsumtionsproblem som plågar vårt samhälle.

Det finns också sociala fenomen som skadar naturresurserna. Julen har exempelvis blivit en kapitalistisk konsumtionshögtid med gott om reor både före och efter högtiden. I takt med att mänskligheten har utvecklats är det uppenbart att materiella och ekonomiska resurser har blivit ett mått på framgång i vårt samhälle. Det är dock omöjligt att förvänta sig att vår miljö kan förbli intakt medan rikare mänskogrupper försöker skaffa sig allt mer egendomar.

Under hela sin historia har studentrörelsen fungerat som en pionjär och samhällelig drivkraft för utbildning, utkomst och miljö. Därför vill vi i FSF:s klimatnätverk lyfta upp överkonsumtionen och dess katastrofala konsekvenser till debatt igen. År 2024 har börjat, och naturresurserna kommer garanterat att förbrukas i rekordfart både för finländarna och världen över. Utvecklingen mot mer hållbar konsumtion och ett hållbart samhälle kräver förändringar i systemet, vilket förutsätter att såväl beslutsfattare och lagstiftning som ny forskning står bakom detta. År 2024 efterlyser FSF:s klimatnätverk effektivare åtgärder från beslutsfattarna för att främja åtgärder för cirkulär ekonomi. Dessutom måste den glorifierade konsumtions- och slit-och-släng-kulturen förändras. Vi kräver att den här kulturella förändringen ska vara en del av allt beslutsfattande som rör konsumtion.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.