FSF:s klimatnätverk: Vi kan inte bekämpa klimatförändringarna utan att först hejda förlusten av den biologiska mångfalden

I december bekräftades informationen som publicerades av Naturresursinstitutet (Luke), enligt vilken markanvändningssektorn i Finland år 2021 för första gången orsakade mer koldioxidutsläpp än den lagrade koldioxid. Skogsanvändningen spelar en viktig roll i denna förändring, eftersom skogarna i Finland utgör en betydande kolsänka. En av orsakerna till att kolsänkorna i Finland minskat är den omfattande skogsavverkning som ägde rum år 2021.

Skogarna är en viktig resurs i kampen mot klimatförändringen, men de är också en förutsättning för den biologiska mångfalden. Debatten kring klimatförändringen och bromsningen av den fokuserar ofta på att begränsa koldioxidutsläppen och glömmer bort vikten av att bevara den biologiska mångfalden.

En försvagad biologisk mångfald försnabbar klimatförändringen – och tvärtom. När naturen utarmas frigör ekosystemen kol istället för att binda kolen i marken och vegetationen. Förlusten av den biologiska mångfalden har förödande konsekvenser inte bara för klimatet, utan också för människors hälsa och försörjning. Till exempel den internationella plattformen för biologisk mångfald, IPBES, konstaterar i sin rapport från 2020 att utarmningen av naturen och avskogningen ökar risken för pandemier. I Europeiska kommissionens handbok En verktygslåda för främjande av naturen lyfter man fram de negativa konsekvenserna av förlusten av biologisk mångfald bland annat på jordbruket, till exempel vid en dramatisk minskning av pollinatörer. Förlusten av den biologiska mångfalden innebär också en minskning i livets mångfald. Det är en fråga om existens för miljontals arter, inklusive människan.

Klimatförändringen kan inte stoppas utan att den biologiska mångfalden skyddas. Vid FN:s miljökonferens i december 2022, förband Finland sig till globala mål om att stoppa förlusten av biologisk mångfald senast 2030 och skydda 30 procent av land-, insjö-, kust- och havsområden. Finland bör arbeta för att uppnå dessa mål och satsa på att hejdautarmningen av skogsnaturen samt främja ett etiskt skogsbruk. Att hejda förlusten av den biologiska mångfalden ger oss mera tid att bekämpa klimatförändringen och möjliggör ett livskraftigt och välmående samhälle även i framtiden.

Mer information:

Liina Korkiamäki
Ordförande för FSF:s klimatnätverk
laikorki@student.jyu.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.