Höjningen av måltidsstödet höll kvar hungern, men budgetmanglingen erbjöd smakliga tillbehör

Finlands studentkårers förbund (FSF) tackar regeringen för de ur de studerandes synvinkel positiva beslut som fattats vid budgetmanglingen. Många av dem är efterlängtade och riktar sig till studerande som är i behov av dem. Däremot anser FSF att försöket med regional studielånskompensation är ett allvarligt snedsteg när det gäller att främja de studerandes sociala trygghet.

”Med tanke på de studerande kom budgetmanglingen med preciserande åtgärder för särskilda behov, såsom för tryggande av studerandemåltider, för studerande med familj och för vården av psykiska utmaningar. Alla dessa åtgärder är välkomna. Våra önskemål uppfylldes inte till alla delar, men helheten är positiv”, kommenterar FSF:s ordförande Konstantin Kouzmitchev.

FSF betraktar höjningen av måltidsstödet för studerande som ett bra beslut, men behovet är större än höjningen på 25 cent. Den ersätter inte en tillräcklig del av den prishöjning på 50 cent som planeras från och med oktober. Höjningen av måltidsstödet bör därför justeras uppåt vid den senare budgetbehandlingen.

Den tilläggsfinansiering som anvisats Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) är viktig och efterlängtad. FSF är dock oroat över hur åtstramningen av vårdgarantin kommer att påverka verksamheten vid SHVS, där det redan nu råder brådska. Om SHVS:s finansiering är tillräcklig kan stiftelsen svara på nuvarande och framtida utmaningar när det gäller de studerandes hälsa och välfärd. Men mentalvårdskrisen går inte att lösa enbart genom SHVS:s verksamhet, utan åtgärder behövs också i större utsträckning.

Budgetmanglingen innehöll också många andra beslut som var viktiga för de studerande. Höjningen av investeringsunderstödet för hyresbostäder för grupper med särskilda behov med 30 miljoner euro och höjningen av försörjarförhöjningen med 10 euro 2023 förtjänar ett tack. Försöket med regional studielånskompensation är däremot ett beslut som är ojämlikt för de studerande. Det utvecklar systemet med studiestöd i fel riktning och gör att de studerande blir alltmer skuldsatta.

Mer information:

Konstantin Kouzmitchev
Ordförande, Finlands studentkårers förbund rf.
konstantin.kouzmitchev@syl.fi
044 906 5007

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.