Hösten är en tid för val, men för vem?

Hösten. Den mest spännande tiden i årsklockan för dem som är aktiva i organisationer när man inte kan låta bli att blicka framåt mot det kommande året. Man utarbetar verksamhetsplaner, planerar vad man ska göra och ser ivrigt fram emot alla personval.

Så ser det ut hos oss också. Styrelsens grundläggande förslag till förbundsmötesdokument har godkänts och de finslipas nu tillsammans med studentkårerna, samtidigt som vi jobbar på som vanligt i höst med den energi vi samlat in under sommaren.

I organisationer och studentkårer är hösten som två parallella verkligheter. Den ena verkligheten avviker inte mycket från våren: vi utarbetar en verksamhetsplan, håller möten och bereder frågor. Mötena löper som vanligt, och vi skrattar under kaffepauser. I den andra verkligheten försöker förtroendevalda samtidigt acceptera att deras tid som förtroendevalda går mot sitt slut, de ser med spänning fram emot valet av sina efterträdare och planerar sin framtid.

Så gör också jag. Jag vet inte vad nästa år för med sig, så jag koncentrerar mig på mitt nuvarande förtroendeuppdrag utan invändningar. Tre år är en ganska lång tid att vara borta från studierna för att jobba på heltid i studentrörelsen, men jag tror nog att föreläsningssalar finns på sina vanliga platser.

I höst hålls delegationsval i nästan alla studentkårer. Det är olika slags människor som kandiderar, från gulnäbbar till mer erfarna studentaktiva och från politiska kandidater till politiskt obundna. Det här är ett livsvillkor för demokrati och beslutsfattande. Jag hoppas därför att det här valet och framtida val kommer att leda till ökad mångfald i delegationer – kanske kommer det att göra mångfalden av studerande större.

Varje val är också en påminnelse om att studentrörelsen lever och andas. I och med coronapandemin har vi glidit längre ifrån varandra än någonsin. Jag känner verkligen med alla som sammanställer kandidatlistor och önskar av hela mitt hjärta att de orkar göra det. Jag vet av erfarenhet att det är jobbigt att sammanställa listor även i normala tider, för att inte tala om att man inte ha kunnat rycka potentiella kandidater i ärmen i korridorerna.

Jag måste erkänna att jag redan före pandemin var orolig för hur det kommer att gå med antalet studentaktiva inom studentrörelsen. Den skärpta utbildnings- och socialpolitiken har försatt studerande i en situation där det i praktiken kan vara omöjligt att hitta tid för organisationsverksamhet, för att inte tala om möjligheten att ta ett sabbatsår från studierna för att delta i verksamheten på heltid. Konsekvenserna av åtstramningarna har redan kraftigt minskat antalet studerande som åker på utbyte.

Jag har ofta hört andra aktiva våndas över att studerande inte alltid har tid att kandidera till styrelseposter mitt i studierna och jobbet. Det är ytterst viktigt att prioritera ork, jag förringar inte det, men på samhällsnivå är situationen också sorglig. I organisations- och frivilligarbete lär du dig helt otroligt mycket sådant som du inte kan lära dig på någon föreläsning.

I vårt ställningstagande i sommar önskade vi att studietider kunde vara längre och mer flexibla. Jag håller fast vid den grundläggande tanken: studerande måste kunna hatta omkring, smaka på livet och lära sig utanför föreläsningssalar. Studerande ska kunna växa till aktiva medborgare, vilket också bestäms av universitetens fostringsuppgift.

Alla ska garanteras den här möjligheten, inte bara de som med hjälp av pengar klarar sig när stödmånaderna tar slut eller de som inte behöver jobba vid sidan av studierna. Vi behöver tutorer, styrelsemedlemmar och delegationsmedlemmar med varierande bakgrund i stället för att de som har råd och orkar med en sådan här hobby får fatta beslut. Det krävs bara lite mänsklighet i statspolitiken.

Det är inte väl för mycket begärt.

 

Annika Nevanpää

Ordförande

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.