Inkludera studerandena i D-visumet genast!

Regeringen föreslår att man i Finland ska ta i bruk ett nationellt D-visum för att påskynda inreseprocessen och göra den smidigare för experter och startup-företagare. Lagförslaget om ändring av utlänningslagen som beretts av utrikesministeriet är på remiss. Att göra det smidigare för experter att komma till Finland längs en så kallad expressfil är ett viktigt initiativ för Finland, som i framtiden hotas av ett hållbarhetsunderskott. För tillfället är Finland det enda Schengen-land som inte har ett sådant eget visum. Man bör ändå lägga märke till att framtidens toppexperter, alltså studerandena, inte inkluderas i detta planerade D-visum. Till exempel i Nederländerna och i Sverige finns en inresemöjlighet för studerande som liknar D-visumet.

Varje år mister Finland cirka tusen potentiella internationella studerande som tar emot en studieplats men som aldrig anmäler sig som närvarande. Tiden det tar att ansöka om uppehållstillstånd är en central orsak till att internationella studerande tar emot en studieplats men aldrig anmäler sig som närvarande. Därmed går Finländska universitet miste om begåvade internationella studerande. 

Vi ska titta på saken genom ett fiktivt exempel, där ett sådant framtidslöfte söker till Finland som examensstuderande från ett land utanför EU/EES. Hon heter Topp Expert. Topp har alltid varit duktig i skolan. Hon är flitig och har en ljus framtid framför sig. Efter ett kort besök besluter sig Topp för att söka till ett finländskt universitet. Hon har hört att utbildningen i Norden är av hög kvalitet, befolkningen är lycklig och naturen är vacker. Efter en utmanande ansökningsprocess får Topp en studieplats vid ett finländskt universitet. Det är en fin prestation och Topp kan vara nöjd med sig själv. 

Sen kommer den svåraste delen. Topp måste få sitt uppehållstillstånd i skick före hennes studier börjar. Hon tar tag i utmaningen och inleder processen. Processen är långsam och veckorna går. Processen går framåt, men den blir inte färdig. Topp betalar sin terminsavgift, bokar flygbiljetter till Finland och skaffar sin obligatoriska försäkring för sjukdoms- och läkemedelskostnader. Det blir dags att inleda studierna, men Topp har fortfarande inte fått sitt uppehållstillstånd. På grund av den finländska lagstiftningen som tillämpas under normala förhållanden kan hon inte inleda sina studier på distans eller anmäla sig som frånvarande. Hon tvingas ta ett mellanår, förbannar den finländska byråkratin och besluter sig för att söka någon annanstans nästa år. Den finländska högskolan återbetalar ändå hennes terminsavgift.

I den nuvarande modellen finns det i värsta fall inga vinnare. Den långsamma inreseprocessen försvårar universitetens rekrytering av studerande och orsakar extra arbete. Och det är inte bara universitetet som förlorar, utan också studeranden själv. Det finländska samhället förlorar också, eftersom det går miste om en framtida toppexpert som kunde hjälpa till med att åtgärda vårt framtida hållbarhetsunderskott. De här fallen är inte alls ovanliga, och i dem förlorar både studeranden och Finland.

Att inkludera internationella studerande i D-visumets målgrupp skulle förbättra det nuvarande systemet. D-visumet har en kortare handläggningstid, så att den internationella studeranden kunde komma till Finland och inleda sina studier. Sedan kunde hen komplettera ansökningsprocessen för uppehållstillstånd, till exempel lämna in bevis på försäkringar. Dessutom skulle inte högskolorna varje år behöva oroa sig för studerandenas uppehållstillstånd och om studerandena verkligen kommer eller inte. Med hjälp av D-visumet bör en internationell studerande som tagit emot en studieplats och betalat sin terminsavgift eller beviljats ett stipendium kunna komma till Finland i tid för att inleda sina studier. 

I utkastet till statsrådets utbildningspolitiska redogörelse ville man öka antalet internationella studerande betydligt. Det är ett mål som kan understödas. För att detta mål ska kunna uppnås måste man ta i bruk alla lämpliga redskap som stöder målet. Alla skulle vinna på att inkludera studerandena i D-visumet.

Konstantin Kouzmitchev

Styrelsemedlem, EU och ESU, internationella studerande
puh. 044 906 5005
konstantin.kouzmitchev@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.