Internationaliseringen avstannade, men sedan började brainstormingen!

I våras verkade det som om all internationalisering hade ställts in och att det inte skulle finnas tid att göra något åt saken.

Men plötsligt damp det in nya versioner av gamla idéer från hela Europa som under en mycket aktiv brainstormingsession.  

Låt oss återgå till början av sommaren, så ska jag berätta närmare om vad jag menar. Som jag skrev i mitt förra blogginlägg ställdes höstens fysiska utbyten in, medan vissa högskolor försiktigt diskuterade virtuella utbyten. Men sanningen är att ingen hade en enhetlig bild över vad virtuella utbyten eller digital rörlighet innebär. Bägge blev i stället något av modeord.

Virtuella utbyten och digital rörlighet är naturligtvis något man redan i flera år diskuterat på det europeiska utbildningsfältet. Debatten har emellertid framskridit mycket långsamt, då dessa aldrig rönt stor tillslutning. På grund av detta exceptionella år kom allt kring det digitala språnget och snabba examina upp till ytan. För mig verkade det därför som om folk i somras och höstas hela tiden pratade om korta examenshelheter och virtuella utbyten utan att någon egentligen visste vad de betydde.

Det mest speciella är att alla har försökt förstå vad andra samarbetsparter menat med samma ord. Vi kunde inte anta att samma termer betydde detsamma för alla samarbetsparter. Att tala med samma ord när orden betyder helt olika saker är väldigt utmanande för vårt intressebevakningsarbete.

Här följer mitt tilläggsförslag till vokabulären:

Digital rörlighet

 

  1. Att avlägga studier utomlands
  2. Utbytesstudier utan fysisk kulturell kontakt
  3. Talspråk: Virtuellt utbyte

Till exempel: Som del av en digital rörlighetsperiod deltog jag just i en virtuell föreläsning.

Se även: Utbytesstudier, studier, högskoleutbildning

Enligt FSF:s uppdaterade politiska linjedragning är heminternationalism och digital rörlighet utmärkta metoder för internationalisering med tanke på tillgänglighet, medan hållbart genomförd fysisk rörlighet på internationell nivå måste vara den primära rörlighetsformen och stödjas.

Med andra ord kommer vi att se de goda sidorna med virtuella utbyten, men fortsätta vara en stark försvarare av fysisk rörlighet. Av denna anledning är det också fint att se att vår europeiska paraplyorganisation European Students’ Union tänker klargöra sin linje om virtuella utbyten och heminternationalism. För tillfället förs nämligen de viktigaste diskussionerna om hur digital rörlighet ser ut i framtiden. Diskuterar man det i framtiden som sparalternativ till fysisk rörlighet, eller som en kompletterande del till rörlighet som kunde förbättra tillgängligheten i specialsituationer?

 

Frans Cederlöf

Styrelsemedlem

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.