Internationella studerandes röst ska höras inom studentrörelsen

Internationella studerande utgör cirka åtta procent av universitetsstuderandena i Finland, vilket innebär ungefär tiotusen personer! Trots det är internationella studerande sällan en synlig del av ämnesföreningarnas eller studentkårernas verksamhet, utan finländska och internationella studerande bygger upp och lever i sina egna bubblor.

På ett seminarium nyligen höll en betalningsskyldig studerande ett tankeväckande anförande om terminsavgifterna för studerande som kommer från länder utanför EU och EES där hen berättade om sina egna och sina studiekamraters erfarenheter. Några studerandes föräldrar har varit tvungna att sälja sitt hus för att göra det möjligt för sina barn att studera, medan andra studerande inte alls har tid att lära sig finska eller svenska eller lära känna den finländska kulturen, eftersom studierna upptar det mesta av deras tid. Vi alla, men speciellt vi som bevakar studerandes intressen, behöver höra mer om de här erfarenheterna – trots att det ibland känns tungt att lyssna på dem. Som min kollega från Danmark sade: “How can we advocate for international students without international students by our side?”

Här måste även vi på FSF se oss själva i spegeln. Problemet är främst strukturellt, eftersom studentrörelsen är som en stege och det tar tid att kliva upp på den. Exempelvis har en person som sitter i studentkårens styrelse ofta flera års erfarenhet som fullmäktigeledamot eller av att vara aktiv i en ämnesförening. Internationella studerande, som ofta vistas en kort tid i Finland, har inte samma möjligheter att inta viktiga positioner inom studentrörelsen. Det behövs alltså någon strukturell lösning på det här problemet. Nästa år kommer FSF att testa en internationell kommitté, International Committee, med syftet att göra det lättare för internationella studerande att delta i studentrörelsens verksamhet på nationell nivå och påverka frågor som rör dem, såsom terminsavgifter.

Problemet med internationella studerandes delaktighet löses dock inte bara genom att inrätta ett nytt organ, utan vi behöver en kontinuerlig förändring av kulturen så att studerande från olika bakgrunder verkligen kan delta i studentrörelsen. Vi ska ta flerspråkig och tillgänglig kommunikation till utgångspunkt för vår verksamhet så att vi kan kräva detsamma av staten, kommuner och myndigheter. Det räcker dock inte med att vi bara översätter det finskspråkiga innehållet till engelska, utan vi måste också holistiskt beakta målgruppens behov.

Viktiga värderingar för studentrörelsen är jämlikhet och internationalism. Vi ska leva enligt de här värderingarna och kontinuerligt förbättra delaktighet för alla grupper så att varje studerande kan göra sin röst hörd inom vår rörelse.

 

Teemu Vasama,

FSF:s styrelsemedlem

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.