Kärnan i studentrörelsen är att försvara den avgiftsfria utbildningen – också i fråga om antagningsvägen via öppna universitetet

Inom utbildningspolitiken här hemma har öppna universitetet väckt livlig diskussion. Inte konstigt, eftersom undervisnings- och kulturministeriet och universiteten har visat en vilja att öka dess roll i det kontinuerliga lärandet och antagningen av studerande. Undervisningsutbudet har utökats och studierna vid öppna universitetet har också vuxit i popularitet. Särskilt efter 2019 har utbudet ökat betydligt, även om det hittills fortfarande varit måttligt. Öppna universitetet och i synnerhet antagningsvägarna för studerande utvecklades kraftigt genom undervisnings- och kulturministeriets spetsprojekt Alternativ väg till universitetet, i vilket även FSF deltog.

I och med att öppna universitetets betydelse ökar har också behovet av att förtydliga universitetets roll och utarbeta en långsiktig utvecklingsvision ökat. Därför tog FSF tag i frågan och funderade på öppna universitetets roll och utveckling som en del av utbildningssystemet som helhet. Utifrån arbetet uppstod studentrörelsens egen vision om öppna universitetets framtid. Det lönar sig att ta en titt på den!

Vad framtiden än för med sig är en sak säker: kärnan för studentrörelsen är att försvara avgiftsfri utbildning. Vi håller fast vid detta också när det gäller antagningsvägen via öppna universitetet. Att öka öppna universitetets roll som en avgiftsbelagd väg till studier är en av de mest centrala utvecklingstrenderna som hotar utbildningens avgiftsfrihet tillsammans med skyldigheten att betala terminsavgift för studerande från länder utanför EU- och EES-området.

Å andra sidan är antagningen via öppna universitetet inte alls en svartvit fråga. Konkurrensen om högskoleplatser är hård i Finland, och det är mer sannolikt att barn till högskoleutbildade stadsbor som kommer från en bättre socioekonomisk familjebakgrund blir antagna till en utbildning. För att förbättra tillgången till utbildning behöver vi olika sätt för studerandeurval som lämpar sig för människor som kommer från olika bakgrund och livssituationer. En studieväg via öppna universitetet som till sin arbetsmängd och längd är skälig och avgiftsfri ger ökade och mångsidiga möjligheter att få tillträde till universitetsutbildning. Däremot försätter en studieväg via öppna universitetet som är omfattande och avgiftsbelagd sökandena i ojämlik ställning och försämrar tillgängligheten till högskoleutbildning. Därför är det viktigt att antagningsvägen via öppna universitetet utvecklas från en långvägsmodell till en modell med urvalskurser som i fråga om arbetsmängden motsvarar urvalsprov.

Det finns mycket gott med öppna universitet Öppna universitetet uppfyller på ett utmärkt sätt den uppgift för vilken det ursprungligen skapades: att erbjuda bildning för alla och att ordna högskoleutbildning på ett selektivt sätt. Öppna universitet tjänar i synnerhet kontinuerligt lärande, och det är viktigt att utveckla det öppna utbudet så att det motsvarar det växande behovet. Enligt Finlands Banks prognos börjar det mänskliga kapitalet minska i vårt land på 2040-talet om de nuvarande utvecklingstrenderna i fråga om befolkningstillväxt och utbildning fortsätter. Riktningen kan ännu vändas genom kraftiga satsningar på utbildning, och det är viktigt att öppna universitetets undervisningsutbud samlas till helheter som tjänar kontinuerligt lärande. Det är värt att notera att det kontinuerliga lärande som öppna universitet möjliggör inte bara är avsett för arbetslivet, utan också har en bredare bildande betydelse. Utbildning och kontinuerligt lärande gagnar inte bara individen utan förnyar hela samhället.

Tuomas Karvonen
Styrelsemedlem, utbildningspolitik och ESU

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.