Kvoten för förstagångssökande och avgiftsbelagda studier på andra stadiet är baserade på missvisande uppfattningar

FSF har under de senaste veckorna stått framför Ständerhuset och påmint politiker om vikten av en studerandevänlig utbildningspolitik. Till vår glädje har slopandet av kvoten för förstagångssökande väckt intresse bland politikerna som skyndat till regeringsförhandlingarna. FSF:s mål om att slopa kvoten finns också med i SFP:s valprogram.

Sedan 2016 har en del av högskolornas studieplatser reserverats för sökande som inte tidigare tagit emot en studieplats. Andelen av reserverade studieplatser varierar mellan olika branscher, men i allmänhet är nästan hälften av studieplatserna reserverade för förstagångssökande. Även om kvoten har gjort att studerande flyttar sig snabbare från andra stadiet till högskolan, har förändringen inte medfört enbart positiva effekter.

Under valen diskuterades möjligheten att införa en avgift för en andra examen på samma nivå som ett sätt att begränsa människors tillgång till utbildning. Kvoten för förstagångssökande och avgiftsbelagda studier på andra stadiet bestraffar studerande som vill utbilda sig och som gör misstag i sina utbildningsval. Motiveringarna bakom kvoterna och avgifterna är baserade på en missvisande uppfattning om snåla studerande som samlar examensrätter bara för att de kan. Detta kunde inte vara längre från sanningen.

Det finns en rad olika anledningar att skaffa en andra examen. Ofta handlar det om att den studerandes intresse för studierna har minskat eller att hen vill byta bransch. Också förändringar i den studerandes livssituation, som flyttning eller att få barn, kan vara en orsak att ta ut en andra examen. Det brukar vara svårt att byta bransch inom universitetet, vilket leder till att branschbytare använder den gemensamma antagningen.

Kvoterna och avgifterna gör att priset för mänskliga misstag blir högt. Kvoten för förstagångssökande gör valet efter andra stadiet mer riskfyllt och uppmanar ungdomar att göra taktiska beslut, vilket ytterligare ökar pressen på dagens ungdomar. Avgiftsbelagda studier på andra stadiet skulle innebära att endast välbärgade studerande hade råd att begå misstag, och dessutom flytta de taktiska åtgärderna till tiden före examensstadiet.

Alla ska ha möjlighet att studera så långt de kan i mån av ork och motivation – en princip som tidigare uppskattades högt i Finland. Nu försöker man åtgärda de tidigare misstagen angående nybörjarplatser och deras finansiering genom att reglera studieplatserna, eftersom det inte finns tillräckligt av dem. Universiteten ska ha plats inte bara för förstagångssökande, utan också för branschbytare.

En bra lösning för att förbättra situationen för förstagångssökande är att öka antalet studieplatser och finansiera dem på ett hållbart sätt. En annan lösning är att förstärka rollen av urvalsprov och avgiftsfria kurser, som hjälper studerande att kommer underfund med om branschen passar dem eller är något de är intresserade av på ett helt annat sätt än den betygsbaserade antagningen. Möjligheterna att byta bransch inom universiteten och ansöka om överflyttning till andra universitet måste förbättras och förses med tillräckliga stödtjänster – det ligger i vårt gemensamma intresse.

Jenni Suutari
Styrelsemedlem
044 906 5002
jenni.suutari@syl.fi

Roosa Grönberg
Styrelsemedlem
044 906 5001
roosa.gronberg@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.