Låt oss önska alla internationella studerande som får sin examen varmt välkomna att stanna i Finland!

Finlands regering har som mål att under den närmaste framtiden tredubbla antalet internationella studerande som kommer till Finland och att minst 75 procent av dem dessutom får sysselsättning i Finland och stannar här. Budgetförhandlingarna och lagstiftningsreformerna i år har främst fokuserat på att göra tillståndsnormerna smidigare. De här reformerna är en bra början, men tyvärr räcker de inte riktigt till. Det finns fortfarande mycket som kräver insatser t.ex. i fråga om språkkraven, försörjningskraven och förhandsattityderna.

Hur ser Finland ut för en internationell studerande just nu? Är Finland redan nu ett så bra land att det är en lotterivinst och en stor ynnest att få uppehållstillstånd här? Inte för alla. Hur ska vi se på situationen för internationella studerande? Som exempel tar vi Topp Expert, som ni redan träffat i vårens blogginlägg.

Efter att Topp tagit examen, får hon uppehållstillstånd för två år. Under den tiden måste Topp få arbete för att beviljas fortsatt uppehållstillstånd. Är det smart att kompetenta personer som tagit sin högskoleexamen i Finland kastas ut ur landet? Vad ger det för en bild av oss? Alla som avlagt examen i Finland borde ha rätt till permanent uppehållstillstånd för att kunna få arbete. Så är det inte – åtminstone ännu. Här börjar alltså kapplöpningen mot klockan: Topp måste skaffa sig ett jobb.

Det visar sig att det är svårt för Topp att få jobb som motsvarar hennes utbildning. Brist på arbetserfarenhet inom den egna branschen, stränga språkkrav och tråkiga förhandsattityder försvårar situationen ytterligare. För att förbättra det sistnämnda krävs en strukturomvandling i hela samhället, men de två första punkterna kan arbetsgivare och högskolor påverka.

Under studierna har Topp samlat på sig arbetserfarenhet främst inom servicebranscher som inte motsvarar hennes utbildning. Tröskeln är lägre för internationella studerande att ta emot jobb utanför den egna branschen eftersom de måste se till att nå en tillräcklig försörjningsnivå för att fylla kraven för uppehållstillstånd. Högskolornas och arbetsgivarnas samarbete kan förbättras med hjälp av t.ex. examensarbeten, sommarjobb och praktikplatser. Tillräckliga praktikperioder och arbetslivsbesök är viktiga sätt för internationella studerande att integreras och bekanta sig med arbetslivet. Arbetslivet i Finland är ofta annorlunda än i den internationella studerandens hemland.

På universitetet klarar man sig bra endast med engelska, men Topp ville integrera sig i det finländska samhället, så hon anmälde sig till en språkkurs tillsammans med några kompisar. Språket är en viktig del av kulturen och när man kommunicerar och skapar sociala relationer. Alla som avlägger examen i Finland borde erbjudas tillräckliga möjligheter att utveckla de viktiga språkkunskaperna. Arbetstagarna bör tänka efter innan de inför alltför stränga språkkrav på arbetsplatserna.

Det här var den sista delen i den tredelade bloggserien om Topp Expert. I regeringens proposition om förändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete finns bra förslag för förbättring av villkoren för uppehållstillstånd för internationella studerande.
Genom att förlänga uppehållstillståndet så att det är giltigt under hela studietiden, att bevilja kontinuerliga uppehållstillstånd i stället för tillfälliga tillstånd och genom att kontrollera förmögenhetskraven endast för det första studieåret blir vardagen betydligt lättare för studerande som Topp Expert. Det är till Finlands fördel att så många internationella studerande som möjligt får sysselsättning här och stannar i Finland efter att de fått sin examen.

 

Konstantin Kouzmitchev

Styrelsemedlem

Konstantin Kouzmitchev
Ordförande

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.