Om du funderar på att ta ett ledigt år från studierna, tänk på detta

I början av ett nytt läsår kan en högskolestuderande fundera på att ta ett ledigt år från högskolestudierna.

Det kan bero på utdragna distansstudier, försämrad studieförmåga eller problem med utkomsten. Särskilt det gångna året har varit oskäligt tungt för en del av högskolestuderandena. Nu, när det är dags att anmäla sig till det nya läsåret, kan tanken på studierna väcka ångest.

Det är dock inte alldeles enkelt att ta paus från studierna. Det finns många saker att tänka på när man tar ett ledigt år.

1. Frånvarande eller närvarande?

Du kan ta ett ledigt år genom att helt avstå från studierna under året, dvs. genom att anmäla dig som frånvarande. Då kan du bland annat inte avlägga några studier alls, ta ut studiestöd eller använda SHVS tjänster. Frånvarande är inte heller medlemmar i studentkåren.

Ett annat alternativ är att du anmäler dig som närvarande, men låter bli att avlägga några studier. I detta fall har du möjlighet att studera, och du kan också använda de tjänster och andra möjligheter som anknyter till studierna. Om du anmält dig som närvarande, är du skyldig att betala studentkårens medlemsavgift och FSHS hälsovårdsavgift även om du inte studerar aktivt.

2. Inkomstövervakningen i fråga om studiestödet

Inkomstgränserna för studiestödet är fortfarande i kraft även om en studerande tar ett ledigt år från sina studier. Övervakningen av inkomsterna i fråga om studiestödet utförs per kalenderår. Löneinkomster, förmåner och andra inkomster som du förvärvat under det lediga året och som beaktas vid övervakningen av inkomsterna i fråga om studiestödet kan således leda till att du måste återbetala studiestödsmånader som du tagit ut under studietiden till FPA.

3. Fristen för studielånskompensation löper också under det lediga året

Studietiden som berättigar till studielånskompensation räknas från mottagandet av den första studieplatsen till examensdagen. Lediga år som infaller mellan dessa datum räknas i regel med i studietiden även om inga studier avlagts under dem. Det enda undantaget är terminer under vilka den studerande gör militär- eller civiltjänst eller tar ut familje- eller sjukdomsdagpenning i 40 dagar eller längre. Omotiverad frånvaro kan därför leda till förlust av studielånskompensationen.

4. Kontrollera att studierätten inte går ut före examen

Studierätten för en högskoleexamen har en begränsad giltighetstid som beror på vilken examen som ska avläggas. En ledighet från studierna kan leda till att den studerande inte hinner slutföra sina studier innan studierätten går ut. Studierättstiden löper dock inte under frånvaro på grund av militär- eller civiltjänst, familjeledighet eller sjukdom.

När studierätten går ut är det möjligt att ansöka om mer tid. I regel beviljar högskolorna mer tid om den studerande lägger fram en trovärdig plan för slutförandet av studierna.

5. Studiestöd kan tas ut, men det ska återbetalas

En närvarande studerande kan ta ut studiestöd under läsåret även om hen inte studerar aktivt. Hen ska dock återbetala stödet på eget initiativ om kravet på studiepoäng inte uppfylls. I annat fall skickar FPA en begäran om redogörelse. FPA kan också dra in studiestödet i anslutning till den följande studiepoängskontrollen. FPA kan dra in studiestödet också tidigare, om den bedömer att den studerande tydligt tar ut studiestöd grundlöst och utan någon avsikt att studera.

Det är en god idé att fråga FPA om risken för att studiestödet dras in i god tid på förhand, så att det inte finns någon fara för att studiestödet dras in ens av misstag.

6. FSHS betjänar inte studerande som anmält sig frånvarande

FSHS tjänster är inte tillgängliga för högskolestuderande som har anmält sig som frånvarande.

En studerande kan visserligen betala hälsovårdsavgiften även om hen inte har anmält sig som närvarande och inte kommer att göra det. I detta fall återbetalar FPA hälsovårdsavgiften till den studerande senare.

7. Det kan ske ändringar i läroplanerna

Läroanstalter gör tidvis ändringar i sina läroplaner. När läroplanen ändras under pågående studier är målet att göra det möjligt att fortsätta studierna utan problem. För studerande som tagit ett ledigt år kan ändringar i läroplanen orsaka problem, och då blir det nödvändigt att utreda studieplanen efter det lediga året.

8. Frånvarande får inte använda de flesta studeranderabatter

En frånvarande studerande får inte ett giltigt studerandekort eller en elektronisk studerandeidentifierare för läsåret. Då kan den studerande inte använda de flesta studentrabatter och -förmåner. Om du anmäler dig som frånvarande, har du således inte möjlighet till subventionerad studerandelunch, biljetter i kollektivtrafiken till studerandepris och många rabatter hos privata företag.

Sakari Tuomisto
Socialpolitisk sakkunnig (studentekonomi, boende), på föräldraledighet

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.