Magisterexamen som dröm

Abidela Delil är en 29 årig studerande vid Dilla University som kom till universitetet då han via sitt arbete fick en möjlighet att fortbilda sig inom pedagogik. Han berättar om vad han upplevt som viktigast för att lyckas med sina studier.

”Tre saker har hjälpt mig, tidsplanering, inlärningsteknik och personlig motivation. Jag försöker följa min personliga tidsplan största delen av tiden. Att hantera min tid effektivt hjälpte mig att ta kontroll över mina studier, uppå mera och vara mindre stressad. Jag strävar efter att följa ett färdigt planerat studieschema så att studierna hålls inom kontroll. Tidsschemat använder jag inte bara för studier utan också för vardagliga aktiviteter och mitt sociala liv.”

Abidela berättar att hans studieteknik baserar sig på att närvara och delta under lektionerna så aktivt som möjligt. Han försöker aktivt matcha det som föreläsaren pratar om med resten av studiematerialet och koppla ihop böckernas innehåll med sina lektionsanteckningar. Abidela tycker ändå det är viktigt att inte arbeta under dåliga förutsättningar: ”Om jag känner stress när jag skall läsa försöker jag aldrig studera. Jag sover en stund istället”. Abidela poängterar också hur viktigt det är att hålla sig uppdaterad om globala händelser, speciellt inom sitt eget studieområde. De viktigaste hjälpmedlen för det är nyheter på nätet och böcker. Också här är det viktigt att ha en teknik och Abidela försöker alltid koncentrera sig på varför han läser något för att få ut så mycket som möjligt av det.

Vid utmaningar försöker Abidela alltid först lösa dem själv hellre än att be om hjälp. Han har ändå upplevt flera utmaningar i sina studier och på campus.

”En stor utmaning har varit det tajta tidschemat och som följd lite tid att hålla kontakt med min fru och barn”. Abidela har också stött på finansiella utmaningar som följd av att måsta dela sina inkomster med sin familj. Campusområdet är inte utformat för någon med fysiska förhinder som Abidela och enkla saker som att tvätta kläder kan vara utmanande. Han har ändå fått hjälp av sina studiekompisar som han bor tillsammans med. Han delar rum med fem andra studenter och anser inte att han blivit exkluderad på grund av sitt fysiska förhinder. Studenterna delar sina resurser jämt mellan sig och hjälper varandra i studierna.

Abidelas dröm är att få ett fortsatt stipendium så att han kan slutföra sin magisterutbildning. Han vill vara en rollmodell för andra studenter med funktionsnedsättningar som har det tufft och visa att det går att klara sig bra. ”Som en person med funktionsnedsättning vill jag stöda andra som jag, eftersom jag gick igenom många utmaningar och hinder men nu är färdig kandidat. Genom att använda min kunskap vill jag stöda och bidra med något för samhället”.

Abidela har ännu några ord speciellt för studenter med funktionsnedsättningar. ”Studenter med funktionsnedsättningar måst ha självförtroende och sträva efter det de vill och önskar utan att tvivla på sin potential”. Abidela understryker vikten av att tro på sig själv och agerar enligt det. Han ser också positivt på den träning som ECDD kunnat bidra med och säger att det hjälpt honom att hålla uppe tron på sig själv. Viktigt skulle vara att speciellt alla nya studenter skulle få samma träning, både för att stöda de med funktionshinder och för att höja medvetenheten på universitetet. ”Slutligen vill jag tacka ECDD för att ha visat sådant intresse och hört min berättelse”.

 

 

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.