Man lär så länge man lever eller det ska böjas i tid det som krokigt ska bli

Tanken bakom det sistnämnda ordspråket är att vi studerar när vi är unga för att kunna arbeta när vi är vuxna. Det här stämde säkert på den tiden då människors medellivslängd var mellan 40 och 60 år. Stämmer det även i dag då vi lever längre än någonsin tidigare? Kan vi anta att vi som unga hinner lära oss allt vad vi behöver under vår fyrtioåriga karriär?

På arbetsmarknaden behövs högutbildade, kompetenta människor. Samtidigt råder det hård konkurrens om jobb och det är långt till pensionsåldern. Det kan hända vad som helst under en lång karriär när tekniken utvecklas och nya yrken uppstår och gamla försvinner. En bra och uppdaterad utbildning hjälper dig att nå framgång på arbetsmarknaden. Utbildningen garanterar också tillgång till arbetskraft av hög kvalitet och ger konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Enligt en undersökning av Näringslivets forskningsinstitut Etla höjer vuxenutbildningsstöd arbetskraftens utbildningsnivå i Finland och främjar byte av yrke. Möjligheter till examensinriktade studier för vuxna har ändå begränsats, senast i början av 2017 då den maximala stödtiden för vuxenutbildningsstödet förkortades från 19 månader till 15 månader och stödets grunddel skars ner med 100 euro. De som drabbades mest av nedskräningarna var kvinnor: 75 procent av stödmottagarna är kvinnor.

Det finns flera skäl för vuxenstudier. Somliga vill skaffa sig en ny utbildning för att öka sina möjligheter att få jobb, medan andra hittar sitt drömyrke först i vuxen ålder. Ibland är den rätta tiden för studier till exempel först efter att en har fått barn eller en känner sig mogen för högskolestudier först senare i livet. Oavsett skälet är det viktigaste att var och en skulle ha möjlighet att studera i den åldern då det är möjligt eller nödvändigt för hen. Vuxenutbildnigens popularitet och behov av den ökar hela tiden, inte minst på grund av arbetsmarknadens krav.

Studentkårerna och FSF borde beakta förändringar i studerandes åldersstruktur när de driver frågor som rör studerande. Även vuxenstuderande behöver stöd och någon som kämpar för deras rättigheter. Möjligheter att börja studera på öppna universitet borde ökas och bland annat mångsidiga kvällskurser borde erbjudas så att det är möjligt att avlägga examen. Det knappa antalet stödmånader, 15 månader, räcker inte ens till att avlägga en kandidatexamen eller en magisterexamen. Det skulle vara lönsamt för universiteten att satsa på vuxenstuderande. På grund av den pressade tidtabellen är de särskilt motiverade och effektiva, utexamineras snabbt och återvänder till arbetsmarknaden med den senaste kunskapen.

Vi ska särskilt förbättra kvinnors ställning på arbetsmarknaden. En god utbildningsnivå gör det lättare att få jobb. Vi har mycket att göra för lika lön. Kvinnor kompenserar ofta sina kortare karriärer med en högre utbildning. Enligt Statistikcentralen har kvinnor flera högskoleexamina än män, men ändå har högskoleutbilade kvinnor i genomsnitt 1 000 euro mindre i lön än högutbildade män. En kvinna med en lägre högskoleexamen får i genomsnitt 100 euro mindre i lön än en man med andra stadiets utbildning.

I utvecklingsländer är det ingen självklarhet att kvinnor kan delta i högre utbildning. FSF:s teman inom utvecklingssamarbete fokuserar på att främja utbildning, att stöda studerande och att öka medvetenhet om utvecklingssamarbete i Finland. Global fostran är en del av aktivt medborgarskap som förbättrar vår förståelse för studerandes situation i andra delar av världen. Att förbättra kvinnors ställning är ett exempel på ett gemensamt tema, fastän utgångspunkter kan vara olika. Om vi betraktar det hundraåriga Finlands situation när landet blev självständigt, kan vi se många likheter med kvinnors ställning i dagens utvecklingsländer.

Det är viktigt att främja följande globala och aktuella teman såväl i Finland som i utvecklingsländer: hållbarhet, rättvisa och utbildning.

 

Taru Marjamäki

 

https://www.koulutusrahasto.fi/files/4614/8672/7330/Tilastotietoa_aikuiskoulutustuesta_100217.pdf

https://www.etla.fi/uutiset/etla-tutki-aikuiskoulutustuki-edistaa-kouluttautumista-ja-myos-ammatinvaihtoa/

http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yyti_namisu_201600_2016_16132_net.pdf

https://syl.fi/sv/syl/kehitysyhteistyo/

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.