Utvecklingssamarbete

FSF:s projekt i Guatemala med syfte att öka kvinnornas inkomster i Maya-samhällen genom att odla och sälja avokador upphör i slutet av detta år. I november åkte FSF:s representanter Johanna Ursin-Escobar och Heidi Saarinen på en sista projektuppföljningsresa. Ett av resans mål var att delta i utvärderingen som görs av projektet. Utvärderingen utförs av en utomstående utvärderare, Leonardo ...

1

Teman inom FSF:s utvecklingssamarbete har under decennierna varit utbildning, att stöda studerande och att öka medvetenhet om utvecklingssamarbete i Finland. Utvecklingssamarbetet har även främjat principer som FSF högaktar inom andra områden av sin verksamhet: hållbarhet, rättvisa och utbildning. FSF:s utvecklingssamarbete engagerar frivilliga också i Finland exempelvis genom FSF:s delegation för utvecklingssamarbete.

FSF och utvecklingssamarbete
Pågående projekt
Tidigare projekt
Studerande deltar i projekten
Donationer