Men vafan, inte igen – FSF dömer ut överförandet av studerande till bostadstillägg

Finlands studentkårers förbund (FSF) är bestört över regeringens beslut att slopa studerandes rätt till allmänt bostadsbidrag. Regeringen har i sina ramförhandlingar beslutat att studerande återigen ska börja omfattas av studiestödets bostadstillägg i stället för allmänt bostadsbidrag. Detta kan medföra nedskärningar på så mycket som flera tusen euro per år i det stöd som den studerande får.

FSF anser att regeringen omintetgör sina egna mål rörande balanseringen av ekonomin om den ytterligare försämrar studiemöjligheterna. FSF påminner om att högre utbildning är en investering uttryckligen i statens hållbara tillväxt.

– Regeringen drar mattan undan sina egna fötter. Även om den beslutade om många tillväxtinriktade åtgärder skulle en stark satsning på högre utbildning vara ett recept på genuin hållbar tillväxt. Att ytterligare göra nedskärningar som berör studerande är en direkt motsatt åtgärd, påminner FSF:s ordförande Akseli Tiitta.

Regeringen har uppskattat att den sparar 57 miljoner euro per år genom att överföra studerande till studiestödets bostadstillägg. Detta innebär onekligen en stor nedskärning i de studerandes inkomster.

– Genom detta beslut för regeringen samhället sju år tillbaka i tiden. Det är egendomligt att separera studerande från det övriga socialskyddet och andra människogrupper. Studerande utgör en del av samhället precis som alla andra, säger Tiitta.

I sitt beslut har regeringen angett att studiestödets bostadstillägg i fortsättningen kommer att vara 260 € i månaden. Till exempel för en studerande som bor i Helsingfors innebär detta en minskning på över 130 € i bostadsstöd per månad. Om stödet jämförs med nivån på bostadsbidraget innan de nedskärningar som regeringen redan genomfört ökar minskningen till över 200 € per månad. Om bostadstillägget även i fortsättningen binds till studieprestationer blir många studerande utan stöd för boendet sommartid och blir då tvungna att söka utkomststöd. FSF anser detta vara sannolikt med beaktande av det sparmål på över 50 miljoner euro som regeringen räknat med. På årsnivå innebär detta som mest en minskning på 2 389,20 € i studerandens stöd för boendet jämfört med nivån på bostadsbidraget efter nedskärningarna.

– Det är lätt att hålla sig för skratt. Regeringen har rätt i att alla ska delta i sparandet. De studerande har dock redan gjort sin del, avslutar Tiitta.

Mer information:

Akseli Tiitta
Ordförande
044 906 5004
akseli.tiitta@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.