Mot större jämställdhet i arbetslivet

Vår socialpolitiskt sakkunniga, Sonja Raitamäki, skriver om jämställdhet i arbetslivet och om hurdana steg man härnäst borde ta i riktning mot en mera jämställd sysselsättningspolitik.

FSF arrangerar torsdagen 25.10. kl. 10–12 i Kajsahusets Bok & Kaffe ett seminarium om de ungas sysselsättning och attityder till arbetslivet. Tillställningens evenemangssida på Facebook finns här: www.facebook.com/events/315273309052859/

 

På våren besökte vi tillsammans med studentkårernas arbetslivsansvariga Finlands Ekonomer som presenterade resultaten från sin undersökning om jämställdhet i arbetslivet samt sina egna ståndpunkter om jämställdhet i arbetslivet. Jag var imponerad av arbetet som Ekonomerna hade utfört, men samtidigt blev jag besviken och harmsen över resultaten från undersökningen.

Under studietiden ansåg 79 % av kvinnorna och 71 % av männen bland ekonomerna att karriärerna för parterna i ett parförhållande är lika viktiga. Men när ekonomerna gick ut i arbetslivet förändrades siffrorna. Därefter var det endast 51 % av männen och 54 % av kvinnorna som ansåg att bådas karriärer är lika viktiga. Tyvärr sjönk siffrorna så att männen började anse att deras karriär är viktigare och kvinnorna ansåg att partnerns karriär är viktigare. Jag tror att dessa siffror inte berör enbart ekonomer.

På Island genomförde man en familjeledighetsreform, i vilken den nio månader långa familjeledigheten delas upp så att vardera föräldern får familjeledigt i tre månaders tid. En period (tre månader lång) får föräldrarna dela upp enligt eget tycke. Det är samma modell som vi i FSF understöder.

Islands modell har lett till att  faderns andel i dagens läge motsvarar  ungefär 30 % av föräldradagpenningen. I Finland är samma siffra under 10 %. Island har för övrigt redan i flera år valts till det bästa landet för kvinnor och landet har även det bästa välmåendet för barn.

Den traditionella debatten om föräldraskap och moderskap har förändrats och debatten fortsätter att förändras i takt med nya generationer. Tidigare ansåg man att dagvård innebar att föräldrarna hade rätt att föra sina barn till dagis för den tid arbetsdagen varade. I dagens läge ser man därtill småbarnsfostran som barnets rätt att delta i planenlig och målinriktad verksamhet, som främjar barnets uppväxt, utveckling och inlärning. Denna förändring i debatten ökar med säkerhet värderingen av småbarnsfostran och gör den populärare än tidigare.

Nästa steg blir att modifiera debatten om föräldraledighet i en mera jämställd riktning. Vi måste också se föräldraledigheten som rätt och skyldighet för pappan. Det är oundvikligt om vi vill främja ett mera jämställt arbetsliv.

Det är tråkigt att familjeledighetsreformen inte kunde genomföras under denna regeringsperiod. Varje förespråkare för jämställdhet och varje feminist som högaktar sig själv ska i nästa val säkerställa, att deras egen kandidat är beredd att föra familjeledighetsreformen i mål. Det är fullständigt ohållbart med tanke på främjandet av jämställdheten att inte genomföra denna reform under nästa regeringsperiod.

 

Sonja Raitamäki

socialpolitisk sakkunnig, SYL

 

Källor:

 

Child well-being in rich countries

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc11_eng.pdf

Suomen ekonomit

https://www.ekonomit.fi/etusivu

 

Skribenten beklagar textens binära syn på könen. Undersökningarna som behandlas i texten har genomförts binärt. FSF identifierar könens mångfald och främjar i sin verksamhet jämställdhet för alla oavsett kön.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.