När du köper, köp hållbart

Mänsklig verksamhet har redan haft en betydande inverkan på klimatet. När vi talar om klimatförändringen hör vi ofta samma påståenden. Själv har jag till exempel stött på följande påståenden. Vad tycker du om mina funderingar kring dem? 

 Jag behöver inte ändra på mina vanor, klimatförändringen påverkar inte mig 

Klimatförändringen är inte rättvis: i främsta linjen står jordbrukarna i den globala södern. Det är ofta småbrukare som lider mest av klimatförändringens konsekvenser, fastän deras eget koldioxidavtryck är obetydligt. Klimatförändringens effekter är vardag för miljontals jordbrukarfamiljer och -samhällen. I Afrika syns klimatförändringen redan i jordbrukarnas vardag i synnerhet som torka. Däremot är klimatet i Karibien och Latinamerika ännu varmare och fuktigare än tidigare, vilket har lett till att växtsjukdomar som förstör skörden har blivit vanligare. 

Klimatförändringen kan leda till att kaffe och andra bekanta produkter på butikshyllorna blir alltmer sällsynta. Kaffebusken är känslig för temperaturförändringar, och miljontals kaffeodlares inkomster har redan minskat på grund av klimatförändringen. Det uppskattas att före 2050 kommer klimatförändringen att få arealen som lämpar sig för kaffeodling att minska till hälften av nuvarande. Plötsligt påverkar det också mig. 

Vi finländare är så få, det har ingen skillnad vad vi gör 

Det har det visst. För att vi ska kunna köpa saker måste de först tillverkas. Fabriker som tillverkar saker behöver el och bränsle, och producerar därför utsläpp. Den rikaste tiondelen av människor, som många finländare också tillhör, producerar mer än hälften av hela världens utsläpp.  

De inköp som vi finländare gör har alltså en stor inverkan på världens utsläpp. Det är klimatsmart att bara köpa det man behöver, välja produkter som producerats på ett sätt som är hållbart för både människor och klimatet, använda det man köper så länge som möjligt, låta laga söndriga saker och ge bort eller sälja det som man inte längre behöver. 

Hur så minskar det på klimatförändringens effekter att köpa certifierade produkter? 

Många certifierade produkter främjar inte endast arbetstagarnas rättigheter, utan de kan också hejda klimatförändringen. Till exempel Rättvis handel stöder samhällen som tvingas möta klimatförändringens värsta verklighet just nu. En av de viktigaste faktorerna också vad gäller klimatet är att få producenternas utkomst i skick: om inkomsterna inte räcker till att leva på har jordbrukarna inte resurser att investera i klimat- och miljöåtgärder. I kriterierna för Rättvis handel betonas också alltmer odlingsmetoder som är hållbara för både klimatet och människor.

Det är tydligt att småbrukarna måste få sina röster hörda för att vi ska kunna lösa klimatkrisen. Till exempel Fairtrade International och Rättvis handels producentnätverk deltar regelbundet i Internationella klimatpanelens konferenser.

Jag kan inte göra någonting åt saken

Som IPCC:s färska klimatrapport berättar kan vi alla påverka. Framtiden är fortfarande i våra händer, men varje gärning har en betydelse. Så när du plockar saker i varukorgen i affären eller webbutiken, välj då produkter som är hållbara för människor och klimatet. Fastän det känns som väldigt små handlingar har ändå dessa enkla, små gärningar en stor betydelse

 

Jatta Makkula
kontaktansvarig, Rättvis handel i högskolor 

Projektet Hållbarhet stöder oss, stöd hållbarhet, organiserat av Finlands studentkårers förbund (FSF) och åtta studentkårer, väcker studerande att tänka på konsekvenserna av våra konsumtionsvanor och gör kända FN:s mål för hållbar utveckling. Som en del av vårt projekt publicerar vi blogginlägg om ämnet.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.