Ordförande för år 2023 presenterar sig!

I november valdes Lotta Leinonen från Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) till FSF:s ordförande för år 2023. Under det gångna året har Lotta varit styrelseordförande för OYY. Varifrån härstammar Lottas entusiasm för studentverksamheten och vad tänker hon om det kommande året? Lär känna nästa års ordförande!

Presentation

Hej! Jag är Lotta Leinonen från S:t Michel! Jag är 24 år gammal och bor ännu till slutet av året i Uleåborg tillsammans med min partner Antti. Det är min lillebror, mamma och pappa som har inspirerat mig att börja åka skidor som hobby. Som huvudämne studerar jag marknadsföring vid handelshögskolan i Uleåborg och coronavåren skrev jag min kandidatuppsats om påverkan i sociala medier. På fritiden träffar jag kompisar och lyssnar på podcastar.

Hur väcktes din entusiasm för studentpåverkan?

Jag har alltid varit aktiv i olika verksamheter och den största gnistan för studentpåverkan tändes i gymnasiet. Genom en slump hittade jag min väg till ordförande för elevkåren vid gymnasiet i S:t Michel och till Finlands Gymnasistförbund, där jag träffade många andra ungdomar som är intresserade av att påverka. Jag träffade helt otroliga typer, fick fina möjligheter att påverka samt olika förtroendeuppdrag.

När dörrarna till universitetet öppnades visste jag inte riktigt vad man kunde göra för att påverka i högskolevärlden. Nu efter fem år kan jag konstatera att det finns mycket att göra på väldigt många ställen. Ämnesorganisationen Finanssi erbjöd mig en plats att utveckla mina färdigheter, att knyta starkt an till fakulteten och att se vad som händer i kulisserna. I studentkåren upplevde jag starkt studentrörelsens genomslagskraft och fick ta del av beslutsfattandet på universitetsnivå.

Nästa års uppdrag som FSF:s ordförande är en stor ära för mig och en fantastisk möjlighet att dra nytta av de erfarenheter som jag har samlat på mig under årens lopp.

Vilka av dagens utmaningar för universitetsstuderande tycker du är störst?

De studerande har i flera år varit tvungna att klara sig i exceptionella studieförhållanden och framtidsutsikterna är oroväckande. Ett prestationscentrerat samhälle utmanar också unga att tänja på sina resurser till det yttersta. Dagens utmaningar handlar i synnerhet om utkomst, psykisk hälsa och att få stöd. Så länge saker och ting är bra är studielivet i allmänhet helt trevligt, men om man har bekymmer med sin egen livssituation eller med att orka tar det väldigt lång tid att få hjälp. Det här får absolut inte vara fallet, utan vi ska ta speciellt väl hand om de som behöver hjälp och i god tid erbjuda nödvändigt stöd.

Vilka är de viktigaste målen för de studerande i riksdagsvalet nästa år?

Att stärka de studerandes utkomst hör till de viktigaste målen för riksdagsvalet. En stabil utkomst främjar studieframgången och den psykiska hälsan, då den ekonomiska pressen blir mindre. Dessutom ska de studerande få sin röst hörd om högklassig och avgiftsfri utbildning. Vem försvarar utbildningen om inte vi gör det?

En hållbar framtid behöver hållbara lösningar, som vi måste göra nu. Studenterna förväntar sig handlingar för en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar framtid. Vi behöver incitament för att minska utsläppen och stoppa förlusten av naturen.

Hurdana frågor vill du främja som ordförande för FSF nästa år?

Jag vill främja saker som förbättrar studenternas vardag. Utbildningen är en stor del av den, utkomsten möjliggör ett gott studentliv och universitetsgemenskapen skapar en bra studieupplevelse. Jag vill föra samman studentfältet och kämpa för gemensamma mål som är viktiga för oss. Det är viktigt att FSF och studentkårerna gör en gemensam resa nästa år. Jag vill inspirera studenterna till påverkan under riksdagsvalets vår. Vi behövs alla!

Läs mer om FSF:s styrelse nästa år: FSF:s styrelse för år 2023 har valts.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.