Organisationerna motsätter sig ett sämre anställningsskydd för unga

Ställningstagande
28.5.2018

I anslutning till planen för de offentliga finanserna för åren 2019–2022 enades regeringen den 11 april om att börja bereda en ändring av arbetsavtalslagen för att “underlätta unga arbetslösa personers sysselsättning”. I och med ändringen ska en arbetsgivare, utan att en sådan grundad anledning som föreskrivits i lagen, få ingå ett arbetsavtal för viss tid med en “ung” person under 30 år som varit arbetslös arbetssökande utan avbrott i minst 3 månader.

En ökning i antalet visstidsavtal ökar osäkerheten och trasigheten i arbetslivet. Det är orimligt att försätta unga i början av sin karriär i ett läge där de fråntas en genuin möjlighet att planera sin framtid och ekonomi och eventuellt bilda familj. Om antalet visstidsanställningar ökar kommer det särskilt att drabba unga kvinnor. Deras ställning på arbetsmarknaden bör snabbt förbättras genom en jämlikare familjepolitik. Om den av regeringen tänkta lagändringen blir verklighet blir det svårare för unga kvinnor att få fast anställning och ökar löneskillnaderna mellan könen ytterligare.

En försämring i arbetsavtalslagen som berör unga under 30 år är problematisk även med tanke på åldersdiskriminering och strider mot rätten till jämlikt bemötande enligt grundlagen. I ljuset av resultaten från arbets- och näringsministeriets egen arbetslivsbarometer 2017 är det svårt att förstå regeringens avsikter. Enligt resultaten är ojämlikt bemötande eller diskriminering vanligast i anslutning till visstidsanställningar. Hela 13 procent av löntagarna sade 2017 att sådant förekommer i den egna organisationen. Enligt barometern får personer i visstidsanställning också betydligt mer sällan utbildning än personer i tillsvidareanställning.

Undertecknade löntagar-, ungdoms-, student-, kvinno- och familjeorganisationer motsätter sig den planerade lagändringen och vädjar till regeringen att den ska dras tillbaka från beredningen.

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Akava
STTK rf
Akava studenter
De gröna unga
De yrkesstuderandes förbund i Finland – SAKKI rf
Finlands studentkårers förbund FSF rf
Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Finlands Ungdomssamarbete Allians rf
Finska Kvinnoförbundet rf
Gröna Kvinnor rf
Högskoleutbildade samhällsvetare r.f.
Kvinnosaksförbundet Unionen rf
OSKU rf
Socialdemokratisk ungdom rf
Sosialdemokratiska Kvinnor
Sosialdemokratiska Studerande SONK rf
Svensk Ungdom rf
Tatsi rf

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.