Osäker utkomst oroar, säker utkomst möjliggör

De senaste åren har varit tunga för många studerande, och jag är inget undantag. Distansstudier, isolering och ensamhet har tyngt de studerande mer än befolkningen i genomsnitt. Men i motsats till vad jag trodde var 2021 för mig personligen mycket lättare och trevligare än 2020. Det fick mig att undra: varför?

Jag kom på en viktig orsak – redan i januari 2021 visste jag att min utkomst var tryggad för hela året.

År 2021 arbetade jag i ett förtroendeuppdrag på heltid i min studentkårs styrelse. Arvodet för uppdraget var ingenting att skryta med, men jämfört med stöden för de studerande var det bra och framför allt säkert. Av arvodet på 1 000 euro betalade jag resten av hyran efter bostadsbidraget, maten och självrisken för terapin. Hela 2020 studerade jag på heltid. Arvodet för förtroendeuppdraget var inte avsevärt större än studiepenningen och det fulla studielånet. Det viktigaste för mitt välbefinnande, min ork och min förmåga att klara av studievardagen var att utkomsten var tryggad. Jag hävdar att det här är en värdefull insikt som gäller också andra än bara mig själv.

När man talar om de studerandes utkomst och förmåner ignorerar man ofta den stress som beror på osäkerhet. Studiestödet är en förmån som är starkt beroende av motprestation och förutsätter tillräckliga framsteg i studierna. Den som inte får ihop tillräckligt med studiepoäng måste ge FPA en utredning om det, och i värsta fall dras stödet in. Det här kravet grämer den studerande vid varje tentamen och kursanmälan, liksom varje gång man sköter penningärenden. FPA:s handläggningstider känns långa och stressande. Osäkerheten kring den livsnödvändiga utkomsten orsakar i värsta fall enorm påfrestning, oro och stress.

Resultaten av basinkomstförsöket (2017–2018) visar att mottagarna av den vederlagsfria förmånen ”upplevde sitt välbefinnande som bättre än respondenterna i jämförelsegruppen. De var nöjdare med sitt liv och upplevde mindre psykisk belastning, depression, nedstämdhet och ensamhet”. Det är också anmärkningsvärt att de som hade fått basinkomst bedömde sitt lärande, sitt minne och sin koncentrationsförmåga som bättre än referensgruppen.

Skulle inte de här effekterna vara önskvärda för studerande, i synnerhet som vi mår sämre än någonsin tidigare? En tryggad utkomst som räcker till för att leva gör det möjligt att koncentrera sig fullt ut på det väsentliga, dvs. på studier. Förhoppningsvis kommer det här också att uppmärksammas av den kommitté som arbetar med reformen av den sociala tryggheten.

Tiina Pajukari
Styrelsemedlem, kommunikation, socialpolitik (studentekonomi, boende)

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.