På jakt efter etiska data

Du vaknar på morgonen och lyfter telefonen. Med ditt morgonkaffe tittar du på TikToks För dig-sida, och konstigt nog är varje video du stöter på allt intressantare. Du fördjupar dig i humorvideor och inser att du nästan är sen till bussen. Du stänger appen och springer till bussen. Efter att du har hittat en plats öppnar du appen igen. Hur gick du så in i något?

När du har tittar på videor har företaget samlat in data om dig, dina intressen, vilken tid du tittade på videor, samt antalet likes och kommentarer av dig. I värsta fall kan appen spåra vad du gör på din telefon när tredjepartsappar är öppna. Din tittarupplevelse blir inte bättre enbart genom att samla in dessa data; de bör analyseras och bearbetas för att gynna både dig och företaget som tillhandahåller appen. I dagsläget kan databehandling ske manuellt eller med hjälp av artificiell intelligens.

För tillfället pratas det mycket om hållbart företagande och företagsansvar omfattar redan socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar affärsverksamhet. I och med digitaliseringen bör vi även utvärdera och ompröva datamarknadernas hållbarhet. Datamarknaden är en växande marknadsnisch som utvecklas som bäst. Inom många typer av affärsverksamhet kan data användas för att skapa individuella användarupplevelser, men dessa data skulle också kunna användas av många andra aktörer. Med öppna data avses offentlig information som produceras eller samlas in av offentlig förvaltning, organisationer eller företag, som i strukturerad form fritt och kostnadsfritt öppnats för allas användning . Ett ansvarsfullt företag överför offentliga data till öppna datatjänster så att även resten av samhället kan dra nytta av det.

Rättvis och transparent datainsamling är kärnfrågor för hållbar dataanvändning. Samtidigt växer även hoten mot konsumenternas rättigheter samt datamissbruk. Därför bör konsumenten känna till sina egna datarättigheter.

Att titta på underhållande innehåll verkar ofta som ett ofarligt tidsfördriv, som är långt ifrån affärsverksamhet. TikTok är dock, likt många andra sociala medieplattformar, i första hand ett företag vars uppdrag är att generera vinst för sina ägare. Under de senaste månaderna har alarmerande tecken på TikToks dataanvändning avslöjats, såväl gällande datainsamling som i fråga om säker dataöverföring.

Konsumenten säljer sina data, det vill säga sina person- och användaruppgifter, och får i gengäld använda appen gratis. Ingen plattform drivs enbart med den helige ande: apputveckling, anställda, dataskydd, datainsamling och bearbetning, kundservice och underhåll tar en enorm mängd resurser. Men varifrån kommer företagets faktiska vinster?

Många sociala medieplattformars affärsstrategi och vinststrävanden bygger på försäljning av annonser. Det här innebär att en tredje part köper synlighet på plattformen och betalar en ersättning för detta. När konsumenten tittar på appen lagras många användardata, som kan delas och säljas uttryckligen till en tredje part.

Riktade data kan användas för att rikta annonser från en tredje part, vilket i sin tur kan uppmuntra användaren att konsumera mer. Till stor del handlar det också om vilka slags företag som tillåts annonsera på plattformen och hur hållbara företagen är i sin verksamhet. Konsumenten bör också fästa uppmärksamhet vid hållbar konsumtion. Att kontinuerligt beställa ohållbart producerade produkter är inte heller hållbar konsumtion från kundens sida.

Med tanke på en studerandes rättsskydd är det viktigt att företag samlar in och använder data på ett hållbart sätt. I dagsläget har alla enligt EU-lagstiftningen rätt att få se och ta reda på vilken typ av data om den egna användningen som företaget har samlat in.

För att framtidens konsument, och särskilt studeranden som njuter av underhållning till morgonkaffet tryggt ska kunna fortsätta surfa behövs tydligare hållbarhetsmärkningar, som underlättar konsumenternas kompetens i datamedvetenhet och förtydligar denna. Datalagstiftningen föråldras även snabbt och måste därför kontinuerligt uppdateras och utvecklas för att göra framtidens dataanvändning säker och hållbar.

Studerandens checklista för hållbar dataanvändning:
1) Ta reda på vilka data appen du använder samlar in om dig.
2) Känn till dina rättigheter som medborgare och konsument i Europeiska unionen.
3) Läs dataskyddsförklaringarna för de appar och programvaror du använder.
4) Dubbelkolla vad appen ber om ditt samtycke för.
5) Använd inte en app om du inte vet vilka data den samlar in, vem som behandlar dina data, samt var och i vilket syfte det sker.
6) Om du misstänker att du har blivit utsatt för ett dataintrång kan du vid behov kontakta dataskyddsombudet.

Läs igenom vad du skriver under när du nästa gång klickar för att acceptera användarvillkoren.

Källor:
https://www.theguardian.com/technology/2022/jul/19/tiktok-has-been-accused-of-aggressive-data-harvesting-is-your-information-at-risk
https://www.sitra.fi/app/uploads/2020/10/yritysvastuu-ulottuu-dataan.pdf
https://www.sitra.fi/julkaisut/reilun-datatalouden-tiekartta/

Författaren är en storkonsument av sociala medier och en ivrig läsare av dataskyddspolicyer.

Jenna Rautionaho
Styrelsemedlem, EU och ESU, internationella studerande

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.