Partipolitiska grupperingar höjde sitt stöd i studentkårernas fullmäktigeval

Pressmeddelande 6.11.2019

Universitetsstuderande landet runt har röstat fram nya representanter till studentkårernas högsta beslutande organ, fullmäktige. Valen hölls 5–6 november i 11 studentkårer. Den nationella statistiken omfattar även Helsingfors universitets studentkår (HUS) och Tammerfors universitets studentkår (TREY), där valen hölls förra året.

Val av studentkårsfullmäktige hålls vartannat år.  I sociala medier har det under valet diskuterats och rapporterats med hashtaggarna #kårval och #edarivaalit (på finska).

Detta år var den nationella röstningsprocenten 32,4 %. I fullmäktigevalen år 2017 var röstningsprocenten 31,9 %. Aktiviteten låg alltså ungefär på samma nivå som föregående val, när alla 13 studentkårers valresultat som helhet beaktas. Röstberättigade var cirka 130 100 och av dem använde sammanlagt 42 100 studerande sin rösträtt. Även denna gång röstade man klart flitigast vid Åbo universitets studentkår (39,7 %).

”Röstningsaktiviteten var återigen bra ur nationellt perspektiv. Den politiska debatten, inklusive ärenden gällande studerande, har detta år gått speciellt het såväl i riksdagen som i Europavalen, vilket torde synas i röstningsaktiviteten i fullmäktigevalen. Det är intressant att partipolitiska listor återigen fått starkare fotfäste i studentkårernas fullmäktige”, bedömer Eero Manninen, generalsekreterare för FSF.

Sammanlagt 2 560 studerande ställde upp i valen, drygt hundra kandidater färre än för ett par år sedan. I hela landet fanns det ett utbud på 449 fullmäktigeplatser. De obundna grupperna fick sammanlagt 330 platser och bevarade sin ställning som klart största grupp.  De partipolitiska grupperna ökade ändå klart sitt stöd jämfört med förra valomgången när de nu fick 27 % av platserna (för två år sedan var förhållandet 80–20). Indelningen i obundna och partipolitiska listor grundar sig på studentkårernas anmälningar.

Stödet för de största partipolitiska grupperna i de nya fullmäktige fördelar sig enligt följande:

De Gröna 9,8 %

Samlingspartiet 6,4 %

Vänsterförbundet 5,5 %

Centern 3,3 %

Statsministerpartiet SDP får mindre än 1,5 procents stöd i studentkårernas fullmäktige. Stödet för SDP har dock varit under två procent även i tidigare fullmäktigeval.

 

Tilläggsuppgifter:

FSF:s generalsekreterare Eero Manninen, tfn 045 631 7145

FSF:s kommunikationssakkunnig Siiri Nousiainen, tfn 041 515 2228

fornamnn.efternamn(a)syl.fi

 

Kandidaterna som fick flest röster:

 1. Aliisa Wahlsten (Obunden), TYY, 159 röster
 2. Paavo Koho (Saml), OYY, 149 röster
 3. Sebastian Österman (Gröna), HUS, 143 röster
 4. Tuomas Nyrhilä (Obunden), TREY, 105 röster
 5. Jessika Isomeri (Obunden), HUS, 100 röster
 6. Elma Hyöky (Gröna), JYY, 98 röster
 7. Eelis Palokangas (Obunden), OYY, 96 röster
 8. Veli-Matti Korpelainen (Obunden), TREY, 95 röster
 9. Iiris Suomela (Gröna), TREY, 94 röster
 10. Salli Kosonen (Obunden), ISYY, 92 röster

 

Röstningsprocent per studentkår (inom parentes röstningsprocenten år 2017):

AUS: 33,4 % (33,67 %)

HUS (2018): 33,3 % (2016: 31,61 %)

ISYY: 27,5 % (30,16 %)

JYY: 27,9 % (28,96 %)

LYY: 30,6 % (30,76 %)

LTKY: 20,8 % (24,21 %)

OYY: 29,3 % (28,46 %)

SHS: 37,3 % (34,34 %)

TREY: (2018) 38,91 %

(Tamy 2017: 31,33 %; TTYY 2017: 35,46%)

KonSt: 22,9 % (24,33 %)

TYY: 39,7 % (41,98 %)

VYY: 25,2 % (26,79 %)

ÅAS: 32,8 % (32,04 %)

 

De nationella röstningsprocenten i fullmäktigevalen 2001–2019

2001: 27,5 %

2003: 29,7 %

2005: 26,1 %

2007: 27,6 %

2009: 28,4 %

2011: 29,6 %

2013: 26,85 %

2015: 29,41 %

2017: 31,9 %

2019: 32,4 %

 

Studentkårernas kontaktuppgifter:

 1. Aalto-universitetets studentkår AUS, kontaktperson: generalsekreterare Elina Nieminen, tfn 050 994 3120, elina.nieminen@ayy.fi
 2. Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS, kontaktperson: generalsekreterare Aaro Riitakorpi, tfn 0400 816 426, paasihteeri@hyy.fi
 3. Studentkåren vid Östra Finlands universitet ISYY, kontaktperson: generalsekreterare Sanna Heinonen, tfn 044 576 8417, paasihteeri@isyy.fi
 4. Jyväskylä universitets studentkår JYY, kontaktperson: verksamhetsledare Minna Oinas, tfn 045 138 6816, toiminnanjohtaja@jyy.fi
 5. Lapplands universitets studentkår LYY, kontaktperson: generalsekreterare Heljä Kärnä, tfn 040 578 4207, paasihteeri@lyy.fi
 6. Studentkåren vid Villmanstrands tekniska universitet LTKY, kontaktperson: generalsekreterare Antti Ilmavirta, tfn 044 293 8818, paasihteeri@ltky.fi
 7. Uleåborgs universitets studentkår OYY, kontaktperson: generalsekreterare Kauko Keskisärkkä, tfn 040 523 1822, paasihteeri@oyy.fi
 8. Svenska Handelshögskolans Studentkår SHS, kontaktperson: generalsekreterare Kristiane Width, tfn 045148 2377, gensek@shs.fi
 9. Konstuniversitetets studentkår KonSt, kontaktperson: generalsekreterare Ville Sinnemäki, tfn 040 710 4296, taiyo-paasihteeri@uniarts.fi
 10. Tammerfors universitets studentkår TREY, kontaktperson: generalsekreterare Venla Monter, tfn 050 361 2854, paasihteeri@trey.fi
 11. Åbo universitets studentkår TYY, kontaktperson: generalsekreterare Petra Peltonen, tfn 0400551931, tyy-paasihteeri@utu.fi
 12. Vasa universitets studentkår VYY, kontaktperson: generalsekreterare Kaisa Paavola, tfn 044 324 8964, paasihteeri@vyy.fi
 13. Åbo Akademis Studentkår ÅAS, kontaktperson: generalsekreterare Jasmin Öberg, tfn 050 521 7140, gs@studentkaren.fi

 

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.