Prorektor, kan du höra oss?

Hälsningar från en projektuppföljningsresa till Etiopien! Fast den här gången lämnade jag faktiskt inte mitt hem för att följa upp vårt projekt, eftersom vi på grund av coronapandemiläget fortfarande undviker att resa. Lyckligtvis kunde vi ändå föra diskussioner med representanter för de lokala universiteten och även med några studerande.

Med vår lokala partnerorganisation ECDD håller vi ofta distansmöten för att diskutera hur vårt gemensamma utvecklingssamarbetsprojekt EMPOWER, som förbättrar studiemöjligheterna för universitetsstuderande med funktionsnedsättning, framskrider. Med de universitet som deltog i projektet hade vi dock inte tidigare diskuterat på distans. Diskussionerna var inte heller den här gången helt lyckade, eftersom kontakten ofta avbröts, det fanns problem med att justera ljudvolymen och ett elavbrott vid ett av universiteten avbröt diskussionerna i fem timmar.

Trots det var diskussionen på distans bättre än ingenting, och vi fick mycket information, särskilt från universitetens ledning, om hur de har engagerat sig i projektet.  Redan efter det andra projektåret har två av de tre universiteten börjat planera användningen av sina egna medel för att öka tillgängligheten till sina lokaler, och vid alla projektuniversitet har man börjat fästa större uppmärksamhet vid studerande med funktionsnedsättning. Ingen vill förstås medvetet diskriminera studerande med funktionsnedsättning, men man har kanske aldrig riktigt tänkt på vilka utmaningar ett deltagande kan innebära för den som är blind, döv eller har fysiska funktionshinder. Ett av de mest berörande ögonblicken under diskussionerna var när en studerande berättade att studerande med funktionsnedsättning hade blivit synliga i och med projektet och att till och med personalens sätt att hälsa på de studerande har förändrats.

Tyvärr deltog endast ett par studerande i diskussionerna, eftersom de etiopiska universiteten stängdes i mars 2020. De öppnade sina dörrar på nytt först i december, och då endast för studenter som håller på att utexamineras och för närvarande gör slutprov. Även resten av studerandena får enligt planerna fortsätta sina studier genast i början av året.

Jag hoppas att coronapandemin snart kommer att lätta också för att vårt gemensamma projekt ska kunna fortsätta som planerat utan undantagsåtgärder. Det gläder mig att vi under det gångna året har kunnat ge en liten mängd coronanödhjälp, eftersom behovet var enormt stort. Jag skulle dock glädja mig mer åt en långsiktig utveckling som inte längre skulle leda till lika stor nöd, utan som skulle göra det möjligt för det lokala samhället att bättre förbereda sig för kriser och hantera dem självständigt.

I diskussionerna förmedlade lokalbefolkningen sin tacksamhet för de finländska studerandenas likabehandlingsarbete. Samtidigt noterade jag dock att även om vårt projekt bidrar till att förbättra många saker återstår många stora frågor att lösa, till exempel utkomsten för lokala studerande och den inkluderande undervisningen  för elever med funktionsnedsättning i skolor i närområdena. Resurserna är begränsade, så allt kan inte lösas av en aktör eller ett projekt. Men alla kan göra något, och ett projekt kan på ett avgörande sätt förändra många människors livsväg. 

 

Salla Mäkelä

Utvecklingspolitisk sakkunnig

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.