Rädda studerandes sommar!

”Under våren studerade Oras flitigt och levde sparsamt, för hen ville inte lyfta studielån i sin osäkra livssituation. Oras utredde vilka alternativ hen har för att täcka sina utgifter under sommaren. Trots idogt sökande lyckades inte Oras få något jobb och det fanns inte heller några sommarstudier som skulle främja hens examen. Det enda alternativet som återstod var att lyfta studielån, även om hen undvikit det så långt som möjligt.

Hur gick det såhär? Oras studiekompis Oili fick ju grundläggande utkomststöd förra sommaren utan att hen lyfte studielån?”

 

FPA tog över beviljande av grundläggande utkomststöd förra året, och i samband med det så förenhetligades de tidigare regionalt varierande grunderna för vem som får stöd. FPA har allmänt tillämpat en stramare linje och den nya principen för studerandes försörjning under sommaren är inget undantag.

 

För att klargöra: studerandenas primära förmån är studiestödet. Det består av studiepenningen och statsgarantin för studielån. Enligt FPA är inkomster som måste återbetalas inte sådana inkomster som bör beaktas enligt det som avses i lagen om utkomststöd. Det enda undantaget är studielånet. Med andra ord är studerande berättigade att söka utkomststöd först efter att ha lyft hela sitt studielån.

 

Enligt FPA:s nya tolkning gäller samma princip även under sommarmånaderna, även om det inte skulle finnas några möjliga studier då. Med andra ord: För att en studerande under sommaren ska kunna få grundläggande utkomststöd måste hen:

 

  1. lyfta hela återstoden av sitt studielån samt utöver den normala ansökan även
  2. lämna in en utredning om att hen sökt jobb, specificera vilka platser hen sökt samt
  3. lämna in en utredning om att hen under sommaren inte kan avlägga studier som främjar hens examen.

 

Det är helt oskäligt att tvinga en individ att skuldsätta sig bara för att hen har studerandestatus. Tiderna har förändrats och det är verkligen inte någon självklarhet för dagens generation av unga studerande att få sommarjobb. Studielånet är en bra komplettering till ens inkomster, men det är orimligt att räkna det som väsentlig del av ens utkomst. Den linje som FPA tillämpar kommer knappast att medföra några större inbesparingar för den offentliga sektorn. Däremot kommer den helt säkert att medföra problem för en grupp som redan från tidigare har svårt med sina studier, att hitta jobb och att försörja sig. I och med en färsk ändring är inte heller betalningsanmärkningar något hinder för att lyfta studielån, vilket bara framhäver hur brett det här problemet är.

 

Om FPA inte ändrar sin tolkning är det upp till de politiska beslutsfattarna att ändra lagen så att det är tydligt att den inte kräver att studerande skuldsätter sig, åtminstone inte sommartid, då det ofta finns väldigt begränsade möjligheter att studera. Tills dess uppmanar vi studerande att ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd från kommunen. Vi vädjar till kommunerna: täck upp för den här orättvisa situationen och rädda studerandes sommar!

 

Joel Lindqvist
SYL styrelsemedlem

Alvar Euro
SLL ordförande

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.