Regering stödde utvecklingssamarbete i många år, men beslutade sedan att slänga arbete som redan gjorts på soptippen

Finansieringen av utvecklingssamarbete har varit på tapeten under den senaste tiden. Vad är det alltså fråga om?

Finansieringen av utvecklingssamarbete i Finland ligger för närvarande på en nivå som är långt ifrån vad vi är vana vid, och det är det som är orsaken till den senaste tidens högljudda diskussioner.  Fram till år 2014 hade det bistånd som Utrikesministeriet hänvisat till utvecklingssamarbete stigit i jämn takt under en lång tid, med sikte på det mål som FN satt upp för rika länder, det vill säga 0,7 procent av bruttonationalprodukten. Det målet uppnåddes dock aldrig, och de senaste åren har finansieringen av utvecklingssamarbete sjunkit drastiskt. Under 2016 trädde regeringens stränga nedskärningar i kraft, minskade organisationers finansiering drastiskt med 43 procent och avslutade därmed abrupt cirka 200 pågående projekt inom utvecklingssamarbete.

Regeringens nedskärningar riktades mot det egentliga utvecklingssamarbetet, det vill säga den finansiering som går via Utrikesministeriet till bland annat medborgarorganisationer. Många finländska organisationer som utför utvecklingssamarbete är små, och Utrikesministeriets finansiering har varit den viktigaste faktorn för att kunna möjliggöra deras projekt. Sådan är även FSF:s sektor för utvecklingssamarbete. Förutsägbarheten och långsiktigheten hos finansieringen har varit viktiga faktorer för ett lyckat utvecklingssamarbete, och Utrikesministeriets stöd har i de här avseendena varit pålitligt. Nedskärningarna kom dock som en överraskning, och många satsningar gick till spillo då resultaten aldrig hann uppstå inom projekt som redan inletts. Det här påverkade på ett direkt och konkret sätt över en miljon människor i utvecklingsländer. Av den orsaken är nedskärningar inom utvecklingssamarbetet synnerligen strama.

Finland har förbundit sig att nå FN:s mål på 0,7 procent, men ändå meddelar regeringen att ytterligare 25 miljoner euro årligen kommer att skäras ned från utvecklingssamarbetet. Vi får hoppas att Finland håller sitt löfte och att finansieringen av utvecklingssamarbetet tar nya tag i framtiden. Det här är dock inte bara en fråga om hoppfullhet, utan vi kan också påverka genom att lyfta frågan i den samhälleliga debatten och slutligen genom att rösta. Fram till dess är dock även FSF:s utvecklingssamarbete i fara. FSF har drivit utvecklingssamarbete sedan 1950, och vi vill inte sluta förbättra omständigheterna och ställningen för studerande i utvecklingsländer. Därför har vår kampanj betydelse.

 

Hanna-Maria Pöllänen,

Åbo universitet, geografistuderande

 

Källor:

kepa.fi

http://www.formin.fi/public/default.aspx?nodeid=49314&contentlan=1&culture=fi-FI#Tilastot https://um.fi/anslagen-for-utvecklingssamarbete

 

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.