REGERINGEN BESLÖT SIG FÖR ATT DRA TILLBAKA PROPOSITIONEN OM NORMEN FÖR BOSTADSBIDRAG FÖR EN DEL AV EN BOSTAD – FSF TACKAR  

 

Under hösten planerade regeringen att ta i bruk den så kallade normen för bostadsbidrag för en del av en bostad. Normen som bereddes skulle särskilt ha drabbat studerande, eftersom de utgör majoriteten av stödmottagare som bor i delade bostäder och ettor som är mindre än 20 kvadratmeter.

På tisdagen fick vi höra att normen för bostadsbidrag för en del av en bostad skulle dras tillbaka från lagberedningen. Enligt minister Annika Saarikko beslöt man sig för denna lösning i synnerhet på grund av helhetseffekten som skulle riktas mot studerande.

FSF motsatte sig förslaget och förde en aktiv kampanj för att det skulle dras tillbaka. Det som upplevdes vara problematisk med normen var dess inverkan på studerandes beteende på bostadsmarknaden, samt att nedskärningar särskilt riktas mot studerande, då deras försörjning redan har försvagats betydligt i och med nedskärningarna i studiestödet.

FSF är nöjd med regeringens beslut att dra tillbaka normen för bostadsbidrag för en del av en bostad från regeringens proposition, och tackar både miljöutskottet och minister Saarikko för att de hört studerandenas och expertorganisationernas oro. Dessutom tackar FSF andra beslutsfattare och intressentgrupper som motsatte sig normen för att de lyft fram frågan. Studerandena förtjänar ett jämlikt stödsystem för bostadsbidrag.

”När studerandena börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget oroade sig miljöutskottet för att det faktum att bostadsbidraget betalas ut per hushåll leder till att studerande föredrar att bo i ettor. Normen för bostadsbidrag för en del av en bostad skulle ha förstärkt denna signalpåverkan, och därför är det ytterst viktigt att propositionen drogs tillbaka. Det är lönsammast för både stödmottagaren och statsfinanserna att stödsystemen gynnar förmånligare bostadsformer”, konstaterar FSF:s styrelsemedlem Jani Sillanpää.

 

Mer information:

Silja Silvasti, socialpolitisk sakkunnig på FSF

Jani Sillanpää, FSF:s styrelsemedlem

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.