Regeringens proposition om bostadsbidraget drabbar särskilt studerande

Finlands studentkårers förbund FSF anser att regeringens proposition om ändringar i bostadsbidraget som publicerades idag är skadligt för både studerande och samhället. Regeringens proposition om en norm för bostadsbidrag för en del av en bostad skulle göra delat boende mindre lockande och minska bostadsbidraget för finländare som bor i delade bostäder och bostäder som är mindre än 20 kvadratmeter med upp till 20 procent. Den föreslagna förändringen att skära ner de maximala boendekostnaderna för personer som hyr en del av en bostad är särskilt skadlig för studerande som bor i delade bostäder på områden med lägre maximala bostadskostnader. Inte ens aktörer som inte eftersträvar vinst, till exempel studentbostadsstiftelser, kan erbjuda alla sina delade bostäder till priset för de maximala boendekostnaderna som föreslås.

”Det har bara gått två månader sedan studerandena började omfattas av det allmänna bostadsbidraget, och det är ofattbart att man redan nu vill försvaga studerandenas situation vad gäller bostadsbidraget. Ändringen som föreslås uppmuntrar studerande att flytta till dyrare ettor i stället för rimligt prissatta delade bostäder. Den föreslagna normen för bostadsbidrag för en del av en bostad kommer att påverka studerandenas villighet att bo i delade bostäder, särskilt då detta alternativ redan gjorts mindre attraktivt genom tolkningar av hushåll och samboende”, säger FSF:s ordförande Riina Lumme.

”Förslaget är dessutom i praktiken inriktat mest på studerande, eftersom andra grupper med små inkomster har rätt att komplettera sitt nedskurna bostadsbidrag med utkomststöd, vilket studerandena inte kan göra. Man kan fråga sig: har studerandena inte bestraffats tillräckligt? 80-procents normen för bostadsbidrag för en del av en bostad påverkar också delade studentbostäder som består av enskilda rum med delat kök. Efterfrågan på denna typ av bostäder har redan minskat ytterligare i och med övergången till det allmänna bostadsbidraget. Om dessa bostäder står tomma förlorar samhället på två sätt: å ena sidan underutnyttjas bostadsbeståndet som stöds av staten, å andra sidan bekostar staten studerandenas högre hyror på den privata marknaden genom bostadsbidraget”, konstaterar styrelsemedlem Jani Sillanpää.

”Vi på FSF önskar att regeringen skulle försöka lösa frågorna beträffande rimligt prissatt boende som motsvarar behovet på något annat sätt än genom att bestraffa samhällets låginkomsttagare. Ibruktagandet av normen för bostadsbidrag för en del av en bostad uppskattas leda till besparingar på cirka 4 miljoner euro om året i utgifterna för bostadsbidraget. Vi misstänker att regeringens åtgärder kommer att driva studerande till att flytta till ettor. Förslaget kommer mycket snabbt att ge motsatt effekt och boendeutgifterna kommer att stiga om delade bostäder inte är en förmånlig boendeform för studerande. Det skulle både studerandena och samhället lida av”, summerar Lumme.

Ytterligare information:

Riina Lumme, ordförande,  044 906 5007, riina.lumme@syl.fi

Silja Silvasti, socialpolitisk sakkunnig, 041 515 2233, silja.silvasti@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.