Rekommendation om måltider för en hållbarare framtid 

Arbetet för att uppdatera rekommendationen om måltider för högskolestuderande som pågått hela året börjar vara på slutrakan när arbetsgruppen gick igenom de kommentarer och ändringsförslag som kommit in under den tid då utkastet till den nya rekommendationen kunde offentligt kommenteras. En expertgrupp från Statens näringsdelegation har ansvarat för beredningen av den omarbetade rekommendationen om måltider för högskolestuderande. Senast uppdaterades rekommendationen 2016. Den här gången uppdateras rekommendationen för att bättre följa de nyaste näringsrekommendationerna och teman inom hållbar utveckling. FSF har deltagit i beredningen både inom expertgruppen och i de smågrupper som bearbetade de uppdaterade rekommendationerna. Arbetet har pågått under hela året, och det är meningen att rekommendationerna ska publiceras i början av 2021.

I rekommendationen om måltider för högskolestuderande sammanställs alla författningar, handlingar och näringsrekommendationer som berör ordnandet av studentmåltider. Rekommendationen gäller såväl studerandena som högskolorna och studentrestaurangerna. För studerandena innehåller rekommendationen praktiska exempel på måltider och val av livsmedel som främjar välbefinnande och ork. För högskolorna innehåller den kvalitetsrekommendationer som stöd för konkurrensutsättningen och för studentrestaurangerna innehåller den anvisningar för att producera och servera subventionerade måltider. Rekommendationen om måltider för högskolestuderande har alltså en stor inverkan på hurdan mat som serveras på studentrestauranger och på vilket sätt den serveras.

I samband med att rekommendationen uppdaterades fäste man särskild uppmärksamhet vid att studentmåltiden ska vara näringsrik, hälsofrämjande och miljövänlig. Hållbarhets- och klimatperspektivet har lagts till rekommendationen om måltider som ett genomskärande tema, och man har strävat efter att beakta det i varje ämnesområde som behandlas. Särskild uppmärksamhet har fästs vid att minska matsvinn och att öka mängden vegetarisk och vegansk mat. En av högskolornas och studentrestaurangernas uppgifter är att främja och underlätta hållbara val. Ur studerandenas perspektiv har man i uppdateringen av rekommendationen om måltider lyft fram att studentmåltiderna ska uppmuntra studerande att äta vegetarisk mat och styra dem att äta mindre kött och minska på matsvinnet. Dessutom är det viktigt att maten är hälsosam, förmånlig, mångsidig, av hög kvalitet och producerad på ett hållbart sätt.

Studerandenas perspektiv har i synnerhet lyfts fram i funderingarna kring rekommendationens målgrupp och målsättningar, ordnandet av studentmåltider samt uppföljningen och utvärderingen av studentmåltiderna. Ur studerandenas perspektiv har man fäst särskild uppmärksamhet vid hållbar utveckling genom att ange livsmedlens ursprung, näringsinnehåll och koldioxidavtryck samt genom att man måste beakta hållbara val ur miljöperspektiv i valet av råvaror. Dessutom har det ansetts vara viktigt att betona växtbaserade råvaror genom att till exempel öka mängden växtbaserade drycker, placera det vegetariska alternativet först på disken samt att lägga till fler vegetariska och veganska måltider i exemplen. Det handlar om små ändringar, men på lång sikt kan de ha en stor inverkan. Dagens lösningar har en inverkan långt in på framtiden, och därför är det viktigt att man i rekommendationerna också beaktar små sätt att öka hållbarheten i studentmåltiderna. Val som relaterar till mat är ytterst viktiga vad gäller en hållbar livsstil och miljöns välbefinnande.

Förutom de här viktiga temana är takeaway-studentmåltider, som konstaterats fungera väl i år, ett mål för framtidens påverkansarbete. Studieförmågan, ork och välbefinnande främjas endast av de måltider som studerande äter. Hämtmat stöder studieförmågan och ork både på distansdagar och dagar då studerande helt enkelt inte har tid att äta på studentrestaurang på grund av praktik eller studiernas tidtabell. När självständiga studier och distansstudier blir vanligare, ger flexiblare praxis studentrestaurangerna möjlighet att svara på de behov som dagens studerande har.

 

Johanna Pohjonen

Vice Ordförande

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.