Resultaten av undersökningen ”I spåren av distansstudierna” kan nu läsas i dess helhet

Under våren 2022 genomförde Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus på uppdrag av Finlands studentkårers förbund (FSF) undersökningen ”I spåren av distansstudierna” för att utifrån universitetsstuderandes erfarenheter kartlägga inlärnings- och kompetensklyftor till följd av de exceptionella arrangemangen som följde på coronapandemin, samt effekterna av de exceptionella förhållandena på studieförmåga, välbefinnande och övergången till arbetslivet. Totalt 667 universitetsstuderande svarade på enkäten.

I resultaten framhävs vikten av studerandegemenskapen. Gemenskapen är inte bara för skojs skull utan också för att bygga akademiska färdigheter. De som svarat på enkäten upplever kompetensklyftor i till exempel presentations- och argumentationsförmåga. 61 % av respondenterna upplever att deras studieförmåga och 71 % att deras välbefinnande har försvagats. Därtill är 37 % av respondenterna osäkra på om deras examen motsvarar arbetslivets behov.

Undersökningen avslutades i juni 2022 och för första gången presenterades dess resultat på SuomiAreena i juli vid FSF:s evenemang. Resultaten av hela undersökningen finns i rapporten i PDF-filen nedan. Det insamlade materialet lämnas även över till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv där det är fritt tillgängligt för forskningsändamål.

Läs rapporten i sin helhet här. Tyvärr finns rapporten bara på finska.

 

Mer information:

Konstantin Kouzmitchev
Ordförande, Finlands studentkårers förbund
044 906 5007
konstantin.kouzmitchev@syl.fi

Heidi Rättyä
Utbildningspolitisk sakkunnig, Finlands studentkårers förbund
041 515 2231
heidi.rattya@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.