Rörelse Nu vill att även studerande ska arbeta, men i vilket skede ska det i så fall bli tid över att studera?

Före riksdagsvalet skriver Finlands studentkårers förbund (FSF) bloggar om partiernas valprogram och ger programmen ris och ros ur studerandenas perspektiv. Nu står Rörelse Nu i tur.

Rörelse Nu hävdar att det är ett alternativ till andra partier, men innehållet i alternativet är fortfarande oklart. Många av valprogrammets punkter är också oklara. Partiet vill att även studerande ska arbeta, men hur går det med dem som inte kan arbeta?

De studerande ska in i arbetslivet, men till vilket pris?

För att främja studerandes utkomstmöjligheter föreslår Rörelse Nu att inkomstgränserna för studiestöd slopas, vilket är ett dyrt sätt att stödja de studerandes utkomstmöjligheter. Avskaffandet av inkomstgränserna skulle kosta staten 260 miljoner euro. För det beloppet skulle man få en tvåhundra euros ökning av studiestödet. Att slopa inkomstgränserna skulle dessutom inte hjälpa utsatta studerande som till exempel inte kan arbeta. Istället skulle nyttan gå till sådana studerande som klarar sig bra och för vilka studiestödet enbart skulle betyda en extra inkomst utöver en tillräcklig utkomst. För närvarande är den övre inkomstgränsen för studiestöd 35 360 euro per år. Finns det faktiskt ett samhälleligt behov av stöd till studerande med högre inkomster än så?

I valprogrammet föreslår Rörelse Nu en minskning av bostadsbidraget med 400 miljoner euro genom att införa ett tak för det. Bostadsutgifterna har dock redan ett tak i form av maximala boendekostnader. Betyder detta med andra ord att regeringens budgetpost skulle få ett tak för bostadsbidragen, vilket förmodligen skulle innebära att stödet skulle minska för alla?

Som en av lösningarna på krisen rörande den psykiska hälsan föreslår Rörelse Nu att man ersätter psykoterapiutbildning för yrkesutbildade personer inom hälso- och socialvården, bra! Men varför inte göra psykoterapeututbildningen gratis för alla? Detta skulle ju ytterligare förbättra tillgången till mentalvårdstjänster! Dessutom vill Rörelse Nu ha mentalvårdstjänster med låg tröskel.

Mer grundfinansiering i mån av möjlighet

Med sitt förslag om en årlig anpassning på 3,26 miljarder håller Rörelse Nu fast vid att inga nedskärningar får göras i social- och hälsovården eller utbildningen. Rörelse Nu vill också öka antalet nya studieplatser vid högskolorna, vilket inte är gratis, utan kräver mer basfinansiering för högskolorna. Vi ger beröm för att Rörelse Nu vill stärka basfinansieringen där det är möjligt. Samtidigt låter det som om denna möjlighet inte ligger så högt på prioriteringslistan. Att stärka den ekonomiska autonomin tyder dessutom på en kapitalisering av högskolorna, som inte är en tillräcklig korrigeringsåtgärd med denna tidtabell.

Rörelse Nu erkänner att det tar för lång tid att komma in på högskolorna och att få en examen. Som lösning kräver Rörelse Nu en strikt begränsning av studierätten, vilket sannolikt skulle leda till att allt fler avbryter studierna, möjligheterna till tvärvetenskapliga studier minskar och att studiebördan ökar avsevärt. Detta är inte acceptabelt med tanke på både bildning och kunskap! Rörelse Nu skulle också vilja utreda möjligheten att införa en allmän grundläggande kandidatexamen i Finland, som skulle göra det möjligt för människor att komma in i arbetslivet. Rörelse Nu vill med andra ord få alla in i arbetslivet på bekostnad av kompetensnivån.

Inträdet till högskolor vill partiet påskynda genom att utöka antalet nya studieplatser genom att ändra den nuvarande antagningen av studerande från betygsantagning till något annat. Det framgick inte tydligt av partiets valprogram vilken typ av antagningsmekanism Rörelse Nu vill ha. FSF hjälper gärna till med att formulera ett ställningstagande!

Inga bekymmer för morgondagen, även om det finns anledning till det

Finland behöver nödvändigtvis internationella experter och FSF förväntar sig att partierna höjer sina röster för att locka till sig och behålla internationella experter i Finland. Rörelse Nu har till exempel inte identifierat den oroande demografiska utvecklingen i Finland i sitt valprogram, eftersom inget nämns om internationella experter. Det blir alltså mycket ris för att hela frågan har ignorerats.

Ännu mera ris får Rörelse Nu för att de vill skrota målen för utvecklingssamarbete och klimatarbete. Rörelse Nu säger att den inte stöder Finlands mål om koldioxidneutralitet fram till år 2035 och föreslår nedskärningar på 600 miljoner euro i utvecklingssamarbetet. Samtidigt kommer ungdomars förhoppningar om framtiden att krossas om målet om koldioxidneutralitet inte uppfylls. Detta är en generationsfråga, och framtiden för både nuvarande och kommande generationer på denna planet måste skyddas.

Att skära ned på utvecklingssamarbetet är ett uttryck för mycket kortsiktigt tänkande. Vi lever i en värld där vi är beroende av varandra och de problem som verkar avlägsna är även våra angelägenheter. Utvecklingssamarbetet kan användas för att bekämpa globala hot som också berör Finland, och därför är det också ett redskap för effektiv krishantering.

Ris:

  • Var är den avgiftsfria utbildningen?
  • Att avskaffa inkomstgränserna för studiestöd skulle kosta en förmögenhet, men däremot skulle det inte hjälpa studerande med svaga prestationer
  • Nedläggning av utvecklingssamarbetet och klimatmålen

Ros:

  • Inga nedskärningar i utbildningen
  • Behovet av fler nya studieplatser har identifierats
  • Lösningar på krisen rörande den psykiska hälsan

Mer information:

Lotta Leinonen
Ordförande
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.