Situationen för internationella studerande måste förbättras

I dagens Finland diskuteras det allt oftare internationella arbetare, och bra så. Invandring av studerande och arbetskraft är viktiga redskap för att möta Finlands samhälliga utmaningar, såsom en långsam befolkningstillväxt, en snabbt åldrande demografisk struktur och en minskande befolkning i arbetsför ålder. Det som fattas i dagens debatt är de konkreta åtgärder för att förbättra integrationen och attraktionskraften för utländsk arbetskraft. Hur ska Finland göra det möjligt för internationella studerande att njuta av ett funktionellt, stabilt och tryggt vardagsliv som jämlika och aktiva medlemmar i det finska samhället?

Den finska regeringen har som mål att tredubbla antalet nya utländska examensstuderande fram till 2030, förbättra dessas sysselsättningsgrad och att 75 procent av dessa väljer att blir permanent bo i Finland efter sina studier. För att uppnå dessa mål krävs ambitiösa strukturella åtgärder. Situationen är redan utmanande för nationella studerande med begrändsade resurser – och utmaningarna är ännu fler för de internationella uinversitetsstudenterna.

Ibland är det bra att stanna upp och tänka på hur livet i Finland ser ut från en internationell studerandes synvinkel. De utsätts för mycket press under sina studier, särskilt studerande från länder utanför EU/EES som betalar höga studieavgifter. Därmed är tröskeln högre för dessa studeranden att skapa nätverk, delta i frivilliga aktiviteter som är essentiella för integrationen. Däröver så gör inte språkbarriären och den allt för stora ekonomi stressen saken lättare.

Även om dessa har kunnat klara av sina studier på engelska, så är det svårt att integrera sig i det finska samhället om man inte behärskar det finska språket. Därför bör studierna i finska och svenska som andraspråk utvecklas ytterligare och tillgången till offentliga tjänster på engelska utvidgas. Att utöka de engelskspråkiga tjänsterna tar inte bort från tjänsterna på de inhämska spårken.

Pengarna behövs för att leva och täcka eventuella universitetsavgifter – vad sägs om att arbeta? De välbekanta utmaningarna under studietiden följer svårigheterna till arbetssökande och arbetet och dessa är inte de ända nya utmaningar efter examen. Ut över detta så har du en tid gräns på två år under vilken tid du måste hitta ett jobb. Annars kommer du att kastas ut ur landet. Ökar detta attraktionskraften eller integrationen? Nej, om du avlägger en examen i Finland ska du ha rätt till ett permanent uppehållstillstånd för anställning.

År 2018 hittade 50 % av studerande från länder utanför EU/EES-området arbete i Finland ett år efter examen, jämfört med 88 % av finländska studerande. Under studietiden är mer än en tredjedel av de utländska examensstuderande osäkra på sina planer efter studietiden. Bättre villkor för att stanna, arbeta och starta företag gör det lättare att etablera ett liv i Finland.

Finland måste framhärda i att förbättra invandringsupplevelsen och minska onödig byråkrati. Internationaliseringen sker inte självständigt utan kräver konsekventa åtgärder och investeringar i integrering in i samhället . Det kräver också attitydförändringar och ifrågasättande av gamla sätt att göra saker och ting. Internationalismen är central del för att bygga en hållbar värld och lösa globala problem. Framtidens Finland måste sträva efter att vara den bästa och smidigaste platsen i världen att anlända, bo och arbeta.

Antti Regelin
Styrelsemedlem, EU och ESU, internationalism, klimatpolitik

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.