Skriv studentrörelsens historia – rösta!

Supervalårets sista kvartal är i gång. Under hösten har du möjlighet att rösta än en gång: 12 studentkårer har sina fullmäktigeval i början av november. Det är återigen dags att tänka på hur du vill använda din röst. Hur skulle just du vilja att din studentkår ser ut? Hur ska dess tid och resurser användas, på vilka sätt ska den förbättra vardagen för studerande? Hurdant budskap ska den sända, på hur hög volym ska den tala på de studerandes vägnar?

Studentkårens lagstadgade plikt är att utbilda sina medlemmar till aktiva, upplysta och kritiska medborgare. Dessutom är det studentkårens syfte att främja sina medlemmars samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll i samhället. Fullmäktigeverksamheten är ett relevant sätt att nå de här målen. En studentkår är ett offentligrättsligt samfund som följer principerna i en representativ demokrati och vars beslutsmekanismer till stor del kan jämföras med en kommun eller med staten. Kännedomen om beslutsprocesserna och sakfrågorna samt upplevelsen av att kunna göra skillnad inom studentkåren ger dig också utmärkta möjligheter att på andra sätt ta del av att påverka samhället och förändra världen.

Fullmäktige har inte bara högsta beslutanderätt inom studentkåren, utan även en stor roll i att definiera hela studentrörelsen. Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte är organisationens högsta beslutsfattande organ, där besluten fattas av delegater som utsetts av studentkårernas fullmäktige. Det lönar sig att ur en nationell synvinkel fundera på vem du ska rösta på i fullmäktigevalet: hur ser studentrörelsens framtidsbild ut? Vilka politiska linjer borde beskriva FSF:s verksamhet i fortsättningen, och vem borde väljas till att leda rörelsen? Hur kommer de följande hundra åren av det närapå 100-åriga förbundet att se ut?

Jag har tagit del i många diskussioner om huruvida politiken hör hemma i universitetet eller i studentkåren. I verkligheten är den här inte en åsiktsfråga: att sköta gemensamma ärenden, att fatta beslut om vart organisationen är på väg och att välja policy är politik, vare sig definitionen låter bra eller inte. Det är också politik att låta bli att fatta beslut eller att göra val. Fullmäktige är politiska aktörer, och politik är inget att vara rädd för. Däremot kan politisk aktivitet lära dig en hel del om att diskutera olika synpunkter på ett konstruktivt sätt, om att hitta godtagbara kompromisser och om att utöva makt på ett rättvist sätt. Du stöter nämligen på de här frågorna även utanför studentkåren, eftersom de står i centrum för hur samhället fungerar. Ju bättre du förstår logiken bakom hur samhället fungerar, desto större är sannolikt ditt förtroende för systemet. Och vad vi verkligen behöver i världen just nu är förtroende.

Det är ett faktum att du kan ha inverkan både på samhället och på studentkåren. Ställ upp som kandidat och var beredd att fatta beslut om din studentkårs framtid. Stöd en studiekamrats kampanj, hjälp till med kampanjarbetet av en vallista som känns rätt för dig. Påminn andra om hur essentiellt det är att rösta, ge din egen röst till en kandidat som står för dina tankar och värden.

Skriv studentrörelsens historia och skapa ändring i samhället. För att du kan. Rösta.

 

Sanni Lehtinen

Ordförande, FSF

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.