Studenter är ofta drivkraften bakom samhällsförändringar

Mitt i miljökrisens och konsumtionskulturens virvlar blir man lätt yr. Medvetenheten om hållbar konsumtion ökar, men att tillämpa vetskapen i praktiken är en helt annan sak. Vad menas med ansvarsfull konsumtion? Hur känner man igen en ansvarsfull produkt bland all gröntvättning?

Bland annat de här frågorna sökte vi svar på under Helsingfors universitets studentkårs, dvs. HUS, vecka för hållbar utveckling i fjol. Veckan ordnades som en del av Finlands studentkårers förbunds, HUS och sju andra studentkårers projekt ”Hållbarhet stöder oss, stöd hållbarhet”, som beviljats utrikesministeriets stöd för kommunikation och utbildning om globala frågor. Syftet med projektet är att introducera studenterna i målen enligt FN:s Agenda 2030 och i synnerhet i mål nummer 12, hållbar konsumtion och produktion. HUS genomförde projektet genom att ordna olika evenemang kring temat.

Vad hände under veckan för hållbar utveckling? Under veckan ordnades bland annat en paneldiskussion, en gästföreläsning, en filmkväll, utbildning och en workshop.

HUS vecka för hållbar utveckling inleddes på internationella flickdagen med en paneldiskussion om temat ansvarsfull konsumtion och jämställdhet. Evenemanget och hela veckan öppnades av president Tarja Halonen, som i sitt tal påminde om att hållbar utveckling inte är möjlig utan jämställdhet. I paneldiskussionen deltog professor Eva Heiskanen från Helsingfors universitet, verksamhetsledare Janne Sivonen från Rättvis Handel och Europaparlamentsledamot Sirpa Pietikäinen.

Under diskussionen funderade man på hur våra konsumtionsval påverkar jämställdheten på global nivå och på vilka som ens har möjlighet att konsumera ansvarsfullt. Även om förändringen mot en hållbarare framtid inte borde ligga enbart på konsumenternas axlar konstaterade Janne Sivonen att de studerande ofta är drivkraften bakom samhällsförändringar.

På tisdagen fick vi ta del av textilindustrins ekologiska och etiska problem genom en workshop under ledning av vestonom Pipsa Niemi. Visste du att en finländare i genomsnitt köper cirka 20 kilo textilier per år och kastar bort cirka 12 till 14 kilo? Visste du att endast 20 procent av kasserade textilier återvinns? Det hållbaraste valet är alltid det klädesplagg som redan finns i skåpet, så exempelvis till nästa årsfest lönar det sig att låna klänningen av en kompis!

På onsdagen ordnades en påverkarutbildning, där vi under ledning av föreningsaktiva diskuterade hur de studerande kan främja ansvarsfull konsumtion vid universitetet och inom studentorganisationerna. Numera finns exempelvis hållbara alternativ till studentoveraller, eller så kan du exempelvis föreslå att din organisation satsar på vegansk mat för serveringen vid evenemang! Inom universitetet och studentkåren kan du påverka exempelvis genom att kontakta studentrepresentanter som är verksamma vid universitetet, medlemmar i studentkårens styrelse eller medlemmar i HUS delegation. Under paneldiskussionen uppmuntrade också Eva Heiskanen studenterna att kräva hållbarhet av universitetet: ”Ni kan också påverka på universitetet. Om ingen lyssnar, försök på nytt.”

Under ledning av Sitras expert Markus Terho diskuterade vi under frukosten hur vi kan göra hållbara konsumtionsval i vardagen. Deltagarna testade bland annat sitt eget koldioxidavtryck på webbplatsen sitoumus2050.fi. På webbplatsen ges också tips om exempelvis ansvarsfull konsumtion.

På kvällen fokuserade vi på veckans tema ur elektronikindustrins synvinkel, då Eetti ry:s dokumentärkväll stod på agendan. Under evenemanget såg vi filmen Eettisen läppärin jäljillä. Efter filmen diskuterade vi global elektronikproduktion och hur vi alla kan främja användningen av etisk elektronik under ledning av utrikesjournalist Sami Sillanpää, dokumentärfilmsregissör Mari Pasula och Eetti ry:s verksamhetsledare Kirsi Salonen. Under kvällen klarnade det hur starkt och i hur stor utsträckning det finns kopplingar till elektronikindustrin, inte bara till brott mot mänskliga rättigheter, utan också till miljöproblem.

HUS vecka för hållbar utveckling avslutades med en gästföreläsning av Finnwatch. Under klimatexpert Lasse Leipolas föreläsning fick vi höra om företagsansvar och hur vi studerande kan påverka företagens hållbarhet och därmed hållbar utveckling. Även Leipola konstaterade att hållbarhetsproblemen inte kan lösas genom enskilda människors handlingar, utan att det behövs en strukturell förändring. Vi har dock alla möjlighet att påverka och var och en av oss kan kräva mer hållbar verksamhet av företag och politiker.

Sonja Naalisvaara
Koordinator för HUS vecka för hållbar utveckling 2021
HUS styrelsemedlem 2022

 

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.