Studentorganisationer: Inflationen äter, studenten inte

Finlands studentkårers förbund, Finlands studerandekårers förbund och de politiska studentorganisationerna kräver att partierna, regeringen och kommittén för social trygghet fäster uppmärksamhet vid problemen med studiestödet och de studerandes försvagade ekonomi. Inflationen tär på de studerandes utkomst, studielånens räntor stiger och den fleråriga anhopningen av problem gällande studiestödet tillspetsas.

De studerandes utkomst försämras snabbare än på årtionden. En höjning av levnadskostnaderna tär på de studerandes plånbok och räntehöjningen höjer priset på studielånet redan under studietiden. De studerandes ekonomiska situation är under dubbelt tryck och den utlovade indexhöjningen räcker inte till för att reparera den.

Inom studiestödet finns sedan tidigare en stor ackumulerad renoveringsskuld. Efter år 2017 har studiestödets köpkraft försvagats med cirka 100 euro, det vill säga med 11 procent, medan studielånsstocken mer än fördubblats. Lagen om studiestöd, som antogs år 1994, har korrigerats och omarbetats med tiotals lagändringar som gett upphov till ett komplicerat system som är otillräckligt för att trygga en stabil utkomst under studietiden. Riksdagen har i sina uttalanden sedan år 2014 krävt en totalreform av studiestödet, vilket dock redan tre regeringar har ignorerat.

Studentorganisationerna anser tillsammans att studiestödssystemet måste förnyas så att det går enklare och bättre att studera på heltid oavsett livssituation. De studerande måste delta i reformen av den sociala tryggheten och de djupt rotade problemen i det nuvarande studiestödet måste lösas. Studerandenas utkomst är idag en komplex, byråkratisk och osäker helhet som orsakar onödig stress för många studenter.

Oron för en svag och otillräcklig utkomst påverkar tydligt sinnets välbefinnande. Mentalvårdskrisen kan inte lösas utan att vi ingriper i dess bakomliggande orsaker. Om inte studiestödssystemet möjliggör och uppmuntrar alla att avlägga högskolestudier oavsett bakgrund och utgångspunkt kan vi inte heller nå det nationellt uppställda målet på 50 procent högre utbildning för varje åldersklass.

Under den här valperioden har staten räddat företagen, pensionärerna och Fortum ur pandemin och inflationen. Grunden för studerandenas utkomst smulas sönder och det finns ingen tid att förspilla. Vi måste rädda studerandenas utkomst.

 

Konstantin Kouzmitchev
Finlands studentkårers förbund (FSF) rf

Emmi Lainpelto
Finlands studerandekårers förbund – SAMOK

Jami Haavisto & Peppi Seppälä
De gröna unga och studerandenas förbund

Selmi Holopainen
Vänsterstuderande i Finland

Timo Keisala
Socialdemokratiska studenter

Arttu Laaksonen
Centerns Studerandeförbund i Finland

Nea Nättinen
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry

Julia Ståhle
Svensk Ungdom, Svenska Folkpartiets Ungdomsorganisation r.f.

 

Mer information:

Konstantin Kouzmitchev
Ordförande
044 906 5007
konstantin.kouzmitchev@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.