Studentrörelsens huvudteman inför EU-valet klara: nu är det dags för utbildning, rörlighet och engagemang!

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK och Finlands studentkårers förbund (FSF)har offentliggjort sina gemensamma toppteman inför EU-valet i maj: utbildning, rörlighet och engagemang.

”Vår generation har växt upp i Europa, där fri rörlighet är en självklarhet och utbildning anses säkerställa jämställdhet. Så ska det även vara fortsättningsvis och följaktligen måste EU hållbart och långsiktigt satsa på utbildnings-, forsknings- och innovationspolitik. Dessutom, såsom på alla politiska nivåer, måste EU engagera sig i en ambitiös klimatpolitik”, säger SAMOK:s ordförande Iiris Hynönen. ”De unga vuxnas röstningsaktivitet ligger på en oroväckande låg nivå. I Storbritannien påvisade Brexit-omröstningen vad som i praktiken händer när äldre åldersgrupper med sin röst bestämmer om de ungas framtid. Nu är det dags att handla – använd er röst i valet för Europaparlamentet!” påpekar FSF:s ordförande Sanni Lehtinen.

På förhandsröstningens första dag onsdag 15.5 arrangerar SAMOK och FSF ett gemensamt EU-seminarium på Apollo Live Club i Helsingfors. På seminariet fördjupar man sig i Europeiska unionen och i EU-påverkan. Seminariet riktas till studerandekårernas och studentkårernas representanter. I slutet av seminariet ordnas en valpanel för riksdagspartiernas eurovalskandidater. Valpanelen som är öppen för alla arrangeras av yrkeshögskolornas studerandekårer i huvudstadsregionen. Panelen kan även följas på distans genom SAMOK:s Facebook-sidor.

UTBILDNING – Utbildningen har ett egenvärde

Utbildningens egenvärde säkerställer civilisationens och demokratins funktionalitet. Utbildnings-, forsknings- och innovationspolitiken ska vara konsekvent när det gäller beslutsfattande inom EU. Utbildningen ska granskas som en helhet och yrkesutbildningen bör återlämnas från sysselsättningskommissionärens portfölj till utbildningskommissionären. Europaparlamentets utbildnings- och kulturutskott innehar en nyckelposition i linjedragningen av utbildningspolitiken på EU-nivå och därför uppmuntrar vi att åtminstone en blivande finländsk europarlamentariker ansöker om medlemskap i utskottet.

RÖRLIGHET – Finansiering av högklassig och tillgänglig högskoleutbildning

EU-finansiering skapar välstånd, svarar på globala utmaningar samt främjar rörlighet och europeisk enighet. Målen för hållbar utveckling ska uppmärksammas i EU-finansieringens kriterier. Endast med hjälp av utbildning kan vi lösa vår tids stora utmaningar, såsom klimatförändringen. Programmet Erasmus, som främjar internationell rörlighet, spelar en nyckelroll i uppkomsten av europeisk och internationell identitet bland medlemsländernas studerande och unga.

ENGAGEMANG – Låt studerande och unga delta i beslutsfattandet

Utvecklingen av utbildningen ska vara studerandeinriktad och studerandepåverkan måste säkerställas på EU-nivå. EU kan inte bygga upp en hållbar och rättvis generationspolitik utan de studerandes kompetens. Beslutsfattandet måste föras så nära de unga och de studerande som möjligt och de måste få delta i beslutsfattandet och förberedandet.

https://www.koulutustaprkl.fi/sv/

Ytterligare information:

Iiris Hynönen, SAMOK:s ordförande
050 389 10 00
iiris.hynonen@samok.fi

Sanni Lehtinen, FSF:s ordförande
044 906 50 07
sanni.lehtinen@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.